Tilgjengelighetserklæring for nesodden.kommune.no/

  • nesodden.kommune.no/
  • NESODDEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 383 565
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NESODDEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nesodden.kommune.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Systemet vi benytter for streaming av politiske møter har foreløpig ikke god nok løsning for automatisk teksting. Vi vurderer mulige løsninger/systemer for automatisk teksting.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Årsak
Gjelder opptak av kommunestyremøter og andre politiske møter, da disse opptakene ofte er veldig lange, og gjerne har få seere, som betyr at kostnaden per visning for manuell teksting blir svært høy. 

Konsekvenser for brukeren
Informasjonen fra møtet blir først tilgjengelig noen dager etter at møtet er avholdt.

Tilgjengelige alternativ

Vi tilgjengeliggjør flere alternativ til video uten tekst.

Tekstlig alternativ - møteprotokoll
Vi publiserer protokoll fra møtet omtrent 2-5 dager etter møtet er avholdt. Protokollen inneholder oversikt over alle sakene som ble tatt opp, stemmegiving, hva som ble vedtatt.

Tekstlig alternativ - informasjon om saker med særlig prinsipiell verdi 
Vi publiserer egne informasjonsartikler om saker med særlig prinsipiell verdi eller stor allmenn interesse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .