Tilgjengelighetserklæring for vesar.no

 • vesar.no
 • VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS, organisasjonsnummer 979 281 536
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vesar.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Automatisk funksjonalitet med "alt"-tag ligger inne for alle bilder og ikoner, men per nå vises kun seksjonsnavn eller filnavn på en rekke bilder. Brukere som benytter skjermleserverktøy får derfor ikke tilgang til god informasjon om hva disse bildene viser. Vi har fått på plass mulighet for å legge inn alternative tekster for bilder i publiseringsløsningen og jobber med å forbedre alternative tekster slik at de blir mer beskrivende.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det finnes PDF-er i designmanualen som ikke imøtekommer kravene for tilgjengelighet. PDF-dokumentene har mangler for tittel, struktur, språk, alternativ tekst for bilder med mer. PDF-ene er i hovedsak kart, og filer for utskrift av brosjyrer som også kan bestilles. PDF-ene er publisert før 1. februar 2022 og er ikke nødvendige for en aktiv administrativ prosess. De ansees derfor å være unntatt fra kravet om uu-tilpasning av PDF-er.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemaer kan mangle ledetekst, fordi vi benytter Umbraco Forms som i enkelte tilfeller ikke dekker kravet. 
Skjemaene må hardkodes for at valideringskrav skal fylles. 

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte tekstelementer som ikke fyller kravet til kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å tabulere seg gjennom siden i nettleserne Firefox og Safari.
Brukere må selv skru på mulighet for fokus under avansert i innstillinger. 

Innhold som bryter kravet

Tabulatortast kan brukes for å hoppe over innhold, men egne valg for å kunne "hoppe over hovedinnhold", "hoppe til meny" og lignende mangler. Vi jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Gjelder enkelte skjemaer, da det benyttes Umbraco forms. Dette jobbes det med.

Innhold som bryter kravet

Gjelder enkelte skjemaer, da det benyttes Umbraco forms. Dette jobbes det med.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi benytter Umbraco forms, og skjemaene må hardcodes for å oppfylle krav. Dette jobbes det med. 

Innhold som bryter kravet

Vi benytter Umbraco forms, og skjemaene må hardcodes for å oppfylle krav. Dette jobbes det med. 

Innhold som bryter kravet

Vi benytter Umbraco forms, og skjemaene må hardcodes for å oppfylle krav. Dette jobbes det med. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette kravet er foreløpig ikke testet. Følges opp av leverandør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .