Tilgjengelighetserklæring for konsesjonskraft.no

 • konsesjonskraft.no
 • KONSESJONSKRAFT IKS, organisasjonsnummer 971 330 937

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KONSESJONSKRAFT IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på konsesjonskraft.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er bilete på nettstaden som manglar alternativtekst eller som kunne hatt betre skildring av biletet. Alternativtekstar vil bli kontrollerte og korrigerte i samband med at innhald blir revidert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er tabellar på nettsida som har tomme tabell header celler. Sida «Anlegg» har sjekkboksar som ikkje er gruppert og namngitt på korrekt måte.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema våre er ikkje tilrettelagde for auto-complete. Me er i dialog med leverandøren vår om å gjera skjema meir tilgjengelege.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenkjer i header på framsida oppfyller ikkje kontrastkrav mot biletbakgrunnen som blir nytta. Dette gjeld òg søk og menyval på mobil. Deltakarkommunar teksten kan ligge over delar av biletet som ikkje er mørkt nok til å oppfylla kontrastkrava. Valet "til innhald" har kvit tekst med kvit ramme utan bakgrunn, som gir dårleg kontrast på framsida, og gjer valet usynleg på undersider. Placeholder tekst i søkjefelt og skjema har for låg kontrast.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst bilete av tekst som manglar skildring og alt tekst på nettsida.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst i toppbanner på framsida forsvinn bak neste element ved forstørring til 400%.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontaktperson i høgre kolonne på artikkelsider har ei tom lenkje for telefon som blir nådd via tastatur. På sida «Anlegg» så kan ikkje filter nåast via tastatur.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Aktuelt- og aktivitetslister på framsida og på arkivsider manglar synleg fokus.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På sida «Anlegg» finst det eit kart (tredjepart: Google) som på mobil krev to eller fleire fingrar for navigering.

Tilgjengelige alternativ

Innhaldet på kartet på sida «Anlegg», kan nåast via liste.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sida «Anlegg» har nedtrekkmenyar som ligg i eit skjema. Dette skjemaet manglar ein knapp.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema markerer feil eller manglande utfylling med berre farge. Skjema bør kodast slik at tilbakemeldingar om feil ved utfylling av skjema ikkje forsvinn etter ei stund i enkelte nettlesarar.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Obligatoriske felt er ikkje merka tilstrekkeleg i skjemaløysingane våre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilbakemeldingar ved feil eller manglande utfylling av eit felt i våre skjema opplyser ikkje alltid om kva som er feil eller kva opplysning som manglar.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finst noko kode som er ugyldig html på sida. Me vil ha dialog med leverandøren vår om å retta opp i dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .