Tilgjengelighetserklæring for Utdanning.no

 • Utdanning.no
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Utdanning.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler alt-tekst på enkeltbilder. Det gjør at brukere med synshemming ikke vet hva bildet inneholder. Vi jobber med å rette feilen.

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer er ikke tekstet. Det gjør at hørselshemmede ikke vet innholdet i videoen. Vi jobber med å erstatte videobiblioteket/tekste gamle videoer. 

Tilgjengelige alternativ

Videoene er supplement til tekstlig innhold. Brukeren får hele budskapet via tekst.

Innhold som bryter kravet

F.eks. søket mangler H1. Dette gjør det vanskeligere å forstå strukturen til siden for de som bruker skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Bryter kravet enkelte steder, men jobber med å fikse feilen. 

Innhold som bryter kravet

Noen få titler går utenfor skjermen. Dette vil endres i planlagt redesign. 

Innhold som bryter kravet

Kontrast er 2.6 på knappen for å fjerne visningen av et yrke, når det brukes visning uten bilder. Årsak er fargevalg i designet. Konsekvensen er at det er  vanskeligere for svaksynte å se knappen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

React-applikasjonen til det videregående løpet mangler synlig fokus. Navigasjonen blir derfor vanskeligere for de som navigerer ved hjelp av tastaturet. 

Innhold som bryter kravet

Søkefelt i header på Jobbkompasset mangler label. Dette er under utbedring. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Bruker samme identifikasjon flere steder. Jobber med å fikse feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere elementer har samme ID. 

Innhold som bryter kravet

Her er det gjennomgående feil på siden. Vi jobber med å utbedre det. 

Innhold som bryter kravet

Lagre i favoritter på enkelte sider, og informasjon om antall søkeresultat, gir ikke statusbeskjed. Årsaken er at det ikke er lagt til ARIA. Konsekvensen er at det er vanskelig for svaksynte å vite at det har skjedd noe viktig. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Utdanning.no har universell utforming som et kriterium i alle utviklingsprosesser. De lovkravene som ikke er bestått jobbes det videre med. Mange av applikasjonene til Utdanning.no er mange år gamle. Det tar derfor tid å få oppdatert alt i tråd med gjeldende lovkrav. Utdanning.no gjennomfører også brukertester med personer som har syns- eller hørselshemming. Målet er å bestå alle gjeldende lovkrav.