Tilgjengelighetserklæring for Fredrikstad bibliotek fra Bibliotek-Systemer

 • Fredrikstad bibliotek fra Bibliotek-Systemer
 • FREDRIKSTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 039 541
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FREDRIKSTAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Fredrikstad bibliotek fra Bibliotek-Systemer slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Der er observeret kontrastproblemer med tekst i lysegrå bokse, og tekst på grønne knapper. Dette vil blive
rettet i den kommende version (6.6.0) af easyOPAC, hvorefter dette krav til være efterlevet på tværs af
easyOPAC

Innhold som bryter kravet

Dette afhænger af biblioteket, men som standard bruger easyOPAC ikke billeder af tekst nogen steder i løsningen.

Innhold som bryter kravet

Er meldt til leverandøren.

Innhold som bryter kravet

Der er observeret kontrastproblemer med grønne og lilla knapper. Dette vil blive rettet i den kommende
version (6.6.0) af easyOPAC, hvorefter dette krav til være efterlevet på tværs af easyOPAC

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Karruseller kan ikke skjules af brugeren.

Innhold som bryter kravet

easyOPAC vil i næste opdatering (6.6.0) understøtte, at alle felter og relevante funktioner har tilsvarende labels, der sørger for at de visuelle ledetekster stemmer overens med de kodede ledetekster.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Såfremt biblioteket bruger input felter, vil de felter der er påkrævet, give en klar rød farve ved fejl og give en fejlbesked hvad der mangler at blive udfyldt.

Innhold som bryter kravet

Såfremt biblioteket bruger input felter, vil der være mulighed for at tilføje påkrævede funktioner for at opfylde dette krav.

Innhold som bryter kravet

Såfremt biblioteket bruger input felter, vil fejlbeskeder være klart markeret med systemtekster, der forklarer brugeren hvad der er galt, og hvordan det rettes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Der er enkelte forekomster, som mangler at efterleve dette. easyOPAC vil i den kommende opdatering (6.6.0) rette op på dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Dette dokument giver et overblik over hvordan easyOPAC opfylder kravene til universel udformning, som specificeret i den WCAG checkliste der er gjort tilgængelig af Uutilsynet (https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/wcag-sjekkliste-ut…) easyOPAC opfylder langt de fleste krav til Universel Udformning der gør sig gældende i dag, og vil i den kommende opdatering (6.6.0) fuldt ud opfylde alle disse krav. Krav som ikke er fuldt ud opfyldt i dag, vil være markeret. Derudover vil der være punkter, som vil være afhængig af bibliotekets brug af easyOPAC. Disse vil ligeledes også være markeret for at biblioteket er opmærksom på selv at tjekke disse elementer, om de overholder kravene til universell utforming.