Tilgjengelighetserklæring for norges-bank.no

 • norges-bank.no
 • NORGES BANK, organisasjonsnummer 937 884 117
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES BANK kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norges-bank.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte grafer og bilder mangler alt-tekst. Vi jobber kontinuerlig med å få dette på plass på en større andel.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Pressekonferanser er ikke tekstet fordi dette er svært tidkrevende. Men vi vurderer for øyeblikket et verktøy for teksting av kommende pressekonferanser. 

Tilgjengelige alternativ

Vi tilbyr et tekstlig alternativ til presentasjonen som holdes av sentralbanksjefen på pressekonferanser fra 2022. For tidligere pressekonferanser vil man få samme budskap ved å lese pressemelding og rapport som ble utgitt samtidig med pressekonferansen, som man får ved å se opptak fra nett-TV.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Pressekonferanser er ikke tekstet fordi dette er svært tidkrevende. Men vi vurderer for øyeblikket et verktøy for teksting av kommende pressekonferanser. 

Tilgjengelige alternativ

Vi tilbyr et tekstlig alternativ til presentasjonen som holdes av sentralbanksjefen på pressekonferanser fra 2022. For tidligere pressekonferanser vil man få samme budskap ved å lese pressemelding og rapport som ble utgitt samtidig med pressekonferansen, som man får ved å se opptak fra nett-TV.

Innhold som bryter kravet

Det er feil bruk av tabell i enkelte eldre nettpublikasjoner, men fremtidige vil være riktig. 

I en del pdf-filer er overskriftene ikke riktig kodet med tanke på nivåer i dokumentet.

Innhold som bryter kravet

Vi har en del grafer som kun baserer seg på farge for å kunne skille linjene i en graf. 

Tilgjengelige alternativ

Meningsinnhold i grafen vil være beskrevet i tekst tilknyttet den enkelte graf.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe tekst i figurer hvor hele figuren er publisert som et bilde. 

Tilgjengelige alternativ

Ved hjelp av alt-tekst beskrives hva figuren viser. Vi jobber med å få dette på plass for alle figurer.

Innhold som bryter kravet

Enkelte grafer har mange elementer i seg. Det er vanskelig å få disse både til å ha god nok kontrast mot nettsiden og mot hverandre.

Tilgjengelige alternativ

Innhold i grafene er beskrevet i tilhørende tekst.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dersom det vises engelske publikasjoner inn på den norske forsiden, har ikke innførselen engelsk språkkode. Det samme gjelder nynorsk innhold som vises på forsiden eller i listevisning. Disse bør ha språkkode for nynorsk. Vi undersøker om det er mulig å få til.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Et par feil på time-tags (datetime-attributt) i valideringen. Det jobbes med å feilrette disse.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobbar kontinuerlig med å forbedre universell utforming av nettstedet for at det skal være så brukervennlig som mulig. I 2023 forbedret vi og rettet mange feil i koden knyttet til universell utforming. Vi jobber nå med å få på plass rutiner for alle som redigerer nettsiden slik at nytt innhold som publiseres skal være innenfor kravene til universell utforming.