Tilgjengelighetserklæring for Postliste - Offentlig journal

 • Postliste - Offentlig journal
 • SUNNDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 604
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SUNNDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Postliste - Offentlig journal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Følgende har ikke alternativ tekst:

 • Kommunevåpen
 • Bilde i områdebanner
 • Dokumentsymbol i søkeresultat
 • Forstørrelsesglass i søkefelt
 • Pil i tilbake til startsiden 
 • PDF-ikon mangler teksten PDF

Feilen ligger hos leverandør, ikke innholdsprodusenter - vi har varslet leverandør om denne feilen.

Noen egenproduserte dokument har ikke alternativ tekst i bilder. 
Vi har og skal gjennomføre kurs i universell utforming for mal-ansvarlige og gjennomføre workshops der vi sammen endrer malene i henhold til lovkravet.

Innhold som bryter kravet

Hvis vi slår av CSS så viser dette en helt annen rekkefølge enn den vanlige visuelle siden. Denne feilen er varslet til leverandør.

Innhold som bryter kravet

Hvis vi i datovelger velger etter-dato som er før før-dato burde denne gitt en feilmelding. Det gjør den ikke nå, men sier "Ingen treff".

Leverandør er varslet om feilen.

Innhold som bryter kravet

Teksten under søkealternativer "Inkluder avsendere/mottakere" har for lav kontrast (1,4:1) og bryter kravet.

Innhold som bryter kravet

Hvis du velger å be om innsyn får du en knapp øverst "Be om innsyn (1 dokumenter". Denne knappen blir delvis skjult ved zoom på 400%.

Leverandør er varslet om denne feilen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ved test på bruk av tabulator går det fint å navigere fra sak til sak. 
Men for å se detaljer i saken, så fungerer ikke enter eller mellomrom.
Det skjer ingenting og du får ikke se detaljene, dette er et alvorlig brudd da den utelukker mye informasjon for de som kun bruker tastatur.

 Vi ser at den fungerer på enkelte saker, men ikke konsekvent.

Leverandør er varslet om denne feilen.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere egenproduserte dokumenter som ikke er merket med rett overskriftsnivå. Vi har og skal gjennomføre kurs i universell utforming for mal-ansvarlige og har gjennomført flere workshops der vi sammen har endret malene i henhold til lovkravet.

Vi har også mange dokumenter som er sendt inn av innbygger og som vi skanner inn. Disse dokumentene har vi ikke ressurser til å rette opp og vi mener det er en uforholdsmessig stor byrde for oss å rette opp.

Innhold som bryter kravet

I kalendervelger er feltene ikke merket riktig i html-koden for name.
For eksempel er fra datofeltet kodet med name="Fromdate". 
Da vil de som har skjermleser få lest opp teksten "Fromdate", dette bryter kravet.
Det skulle vært "Fra dato".

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Siteimprove rapporterer følgende feil:
2.4.4 link missing a text alternative.
10 ARIA feil.

ARIA feilene gjør navigering med skjermleser vanskelig og utfordrende.

Leverandør er varslet om feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt