Tilgjengelighetserklæring for 22julisenteret.no

  • 22julisenteret.no
  • 22. JULI-SENTERET, organisasjonsnummer 922 727 457
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
22. JULI-SENTERET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på 22julisenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Noen av videoene med lyd som er publisert på nettsiden har tekst på norsk og engelsk. Ikke alle oppfyller kravet. Det gjelder ca. 150 gamle videoer som er lange og ressurskrevende å tekste, men vi jobber med å fikse dette, og har allerede bestilt filmteksting til en ekstern leverandør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

22. juli-senteret er opptatt av universell utforming og følger kravene i WCAG 2.1. Senteret jobber kontinuerlig med å forbedre nettstedet 22julisenteret.no for å gjøre det tilgjengelig og lettere å bruke for alle, uansett funksjonsnivå.

I november 2022, lanserte 22. juli-senteret nye nettsider. En ny CMS ble valgt og koden tilpasset for å kunne oppfylle krav i WCAG 2.1-standarden. Innholdet ble hovedsakelig gjenbrukt fra våre tidligere digitale plattform, men ble bearbeidet for å forbedre tilgjengeligheten for alle brukere. Vi har satset på god IA og UX, og brukertestet de nye designede sidene. Vi har blant annet skrevet nye ingresser, omformulert brødtekster med fokus på klarspråk, transkribert vår podkast og sørget for at alle bilder fikk alternativ tekst. Vi har også fått på plass rutiner som sikrer at alt vi fra nå av legger inn av nytt innhold, følger kravene i WCAG 2.1.

Fremover vil prioriteringen være å tekste alt av medialt innhold som enda ikke har tekst. 22. juli-senteret har produsert mange videoer siden 2017, og disse vil bli tekstet på to språk – norsk og engelsk – i de kommende månedene.