Tilgjengelighetserklæring for MinEiendom - Min side

 • MinEiendom - Min side
 • NAMSOS KOMMUNE, organisasjonsnummer 942 875 967
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NAMSOS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på MinEiendom - Min side slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer har ikke definert alt-tekst. Dette omhandler i hovedsak om enten dekorative elementer eller kart-komponenter. Dette fører til at ikke alle våre brukere kan få samme informasjon. Vår leverandør jobber med å korrigere dette

Innhold som bryter kravet

Tabeller benyttes til layout. Det hoppes over overskriftsnivåer på noen sider. Vår leverandør jobber med å fikse dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemalementer benytter feil navn og markeringer (labels). Vår leverandør jobber med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfeller kan tekst i verste fall bli forkortet ved zoom. Vår leverandør jobber med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaelementer har for svak kontrast på border (ramme). Vår leverandør jobber med å korrigere dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Løsningen mangler skip links for å hoppe til hovedinnhold. Vår leverandør jobber med å legge til dette.

Innhold som bryter kravet

Sidetittel i løsningen er statisk og forblir uforandret ved navigasjon til undersider. Vår leverandør jobber med å fikse dette.

Innhold som bryter kravet

På noen sider mangler en hovedoverskrift og det hoppes over overskriftsnivåer på enkelte sider. Vår leverandør jobber med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Feilaktig bruk av tabindex="0" på ikke-interaktive elementer. Vår leverandør jobber med å fikse dette.

 

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer har feilkodede labels som ikke blir knyttet til sitt skjemaelement. Vår leverandør jobber med å fikse dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen kartkomponenter har labels på engelsk, men er ikke markert som dette. Vår leverandør jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det er noen tilfeller der dialogbokser dukker opp uten at dette blir tydelig markert for brukere av skjermlesere. Vår leverandør jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer har feilkodede labels som ikke blir knyttet til sitt skjemaelement. Vår leverandør jobber med å fikse dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Løsningen har flere syntaks-feil som kan påvirke støtteverktøy. Vår leverandør jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Landmarks mangler forståelige navn. Vår leverandør jobber med å legge inn og navngi landmarks


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .