Tilgjengelighetserklæring for OsloMetX

 • OsloMetX
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET, organisasjonsnummer 997 058 925
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på OsloMetX slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

OsloMetX jobber kontinuerlig med ubedringer av innhold for å imøtekomme WCAG 2.1 over hele fjøla. Nytt innhold som produseres møter standardene, men vi har et etterslep på innhold publisert før 2020. Konsekvensene dette får for den blinde eller døve, vil være at enkelte deler av innholdet ikke vil være tilgjengelig. 

Tilgjengelige alternativ
 • Noen videoer som ikke har fått undertekst (.srt) har nedlastbar tekst-fil med manus/transkripsjon. 
 • Noen illustrasjoner beskrives i tekstform før/etter
Innhold som bryter kravet

Vi har et etterslep på innhold publisert før 2020. Konsekvensene dette får for den blinde eller døve, vil være at enkelte deler av innholdet ikke vil være tilgjengelig.  

Innhold som bryter kravet

Vi har et etterslep på innhold publisert før 2020. Konsekvensene dette får for den blinde eller døve, vil være at enkelte deler av innholdet ikke vil være tilgjengelig.  

Tilgjengelige alternativ

Nedlastbart tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt et etterslep på alternativ tekst til bilder og korrekt utforming av tabeller. Konsekvensene dette får for den blinde, vil være at enkelte deler av innholdet ikke vil være tilgjengelig.  

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt et etterslep på tekst i bilder og korrekt utforming av tabeller. Konsekvensene dette får for den blinde, vil være at enkelte deler av innholdet ikke vil være tilgjengelig.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flervalgsspørsmål (f.eks radioknapper), kan være vanskelig å velge. 

Innhold som bryter kravet

Dette har vi ikke testet for, ennå. Så vi kan ikke si med sikkerhet om dette punktet oppfyller kravet, eller ikke. 

Innhold som bryter kravet

Det er fortsatt enkelte steder der lenkeksten alene ikke er presis. F.eks. "Du kan lese mer om dette her". Dette er noe vi jobber med å forbedre fortløpende i revisjoner. 

Tilgjengelige alternativ

Bruker kan selv høyreklikke på en lenke og få synliggjort hvor lenken går. 

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt et etterslep på alternativ tekst til bilder og korrekt utforming av tabeller. Konsekvensene dette får for den blinde, vil være at enkelte deler av innholdet ikke vil være tilgjengelig.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

OsloMetX jobber for å imøtekomme krav om universell utforming. Nytt innhold som publiseres skal møte gjeldene krav.
Vi har fortsatt noe etterslep (læreverk publisert før 2020) på tekst/ og eller lyd-alternativer for ulike typer medieinnhold. Etterslepet rammer i hovedsak øvrig publikum som har funksjonsnedsettelser. For studenter ved OsloMet med funksjonsnedsettelser, vil de kunne få tilrettelagte alternativer ved behov, via sitt studieprogram og sine undervisere.

OsloMetX jobber tett med de ulike redaksjonene (fagansatte involvert i læreverkene) for å gjøre nødvendige forbedringer og eventuelt utskiftning av innhold. Vi har et årsjul for avsjekk med våre ansvarlige redaktører. OsloMetX forbeholder seg retten til å fjerne publiserte læreverk, eller deler av innhold med vesentlige mangler.