Tilgjengelighetserklæring for drbv.no

 • drbv.no
 • DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS, organisasjonsnummer 984 054 408
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på drbv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leverandøren av noen av skjemaene vi bruker har ikke formålet kodet inn i skjemaene sine. Dette kan gjøre det vanskeligere for brukeren å fylle inn skjemaet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Facebookelementet på forsiden er en tastaturfelle. Vi er i dialog med leverandør om dette. Dette vil påvirke personer som bruker tastatur for å navigere.

Innhold som bryter kravet

Vi er usikre på om nettsidens sidetitler er kodet riktig. Vi er i dialog med leverandør om dette. Feil kodede sidetitler vil gjøre det vanskeligere for brukere å orientere seg på siden.

Innhold som bryter kravet

Vi er usikre på om brukergrensesnittkomponenter har korrekt kodede ledetekster. Vi er i dialog med leverandør om dette. Feil kodede ledetekster kan gjøre det vanskeligere for brukeren å orientere seg med talegjenkjenning.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har en side med brosjyrer på ulike språk, hvor lenketeksten til de ulike brosjyrene er skrevet på originalspråket. De enkelte setningene er ikke merket i koden. Dette kan føre til at hjelpemiddelteknologi ikke presenterer teksten korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi er usikre på om brukergrensesnittkomponenter er identifiserte i koden. Vi er i dialog med leverandør om dette. Feil eller manglende koding av brukergrensesnittkomponentene kan gjøre nettsiden vanskelig tilgjengelig for personer som bruker hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Vi er usikre på om statusbeskjedene er kodet riktig. Vi er i dialog med leverandør om dette. Dersom dette ikke er kodet riktig kan brukeren gå glipp av viktige statusbeskjeder.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har en plan for kontinuerlig revidering av nettsiden og tilgjengelighetserklæringen. Vi er også i dialog med leverandør om oppgradering/utbedring av nettsiden.