Tilgjengelighetserklæring for Leirfjord kommune portal

 • Leirfjord kommune portal
 • LEIRFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 034 572
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LEIRFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Leirfjord kommune portal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leirfjord kommune har videoer levert av tredjepartsleverandør som ikke er forsynt med teksting. Dette gjelder spesielt direktesendinger og opptak fra kommunestyre- og formannskapsmøter som har vært tilgjengelige i over to uker. Som en respons på dette har vi utarbeidet en egen tilgjengelighetserklæring. Fraværet av teksting i disse videoene kan  føre til at besøkende ikke får fullt utbytte av innholdet. I tillegg har vi identifisert enkelt andre videoer på nettsiden vår som også mangler teksting.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det pågår arbeid med å utforske løsninger for teksting av videoopptak.

Tilgjengelige alternativ

Opptakene fra kommunestyre- og formannskapsmøter blir publisert sammen med saksfremlegg og vedlegg. I tillegg legges en oversikt over avstemningene ut. Protokollen er tilgjengelig i møtekalenderen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Leirfjord kommune har videoer levert av tredjepartsleverandør som ikke er forsynt med teksting. Fraværet av teksting i disse videoene kan føre til at besøkende ikke får fullt utbytte av innholdet. 

Innhold som bryter kravet

1.3.1: Informasjon og relasjoner. Det henvises ikke riktig til tabelloverskrifter

Ansattliste på  https://www.leirfjord.kommune.no/index.php?cat=538839 inneholder en feil på en ansatt som skyldes at vedkommende ikke er knyttet til en avdeling. Dermed blir det en feil i tabellen. Det jobbes med å rette feilen i kommunens AD. 

 

 

Innhold som bryter kravet

Vi samarbeider med leverandør av nettstedet for å få rettet opp feilene vi har enkelte steder med for dårlig kontrastforhold. 

Tilgjengelige alternativ

Det finnes tekstalternativ

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

4.1.2: Navn, rolle, verdi. Skjemafelt mangler en etikett

https://www.leirfjord.kommune.no/aktivitetskalender.536123.no.html 

Felter i kalender er ikke kodet korrekt i henhold til kravet. Leverandør av nettstedet kjenner til dette og retter feilen i løpet av første kvartal 2023. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .