Tilgjengelighetserklæring for readagder.no

 • readagder.no
 • EVJE OG HORNNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 966 109
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
EVJE OG HORNNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på readagder.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har bilder som mangler alt-teksting.

Innhold som bryter kravet

Noen overskrifter følger ikke logisk rekkefølge. Vi arbeider med å rette disse.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere steder hvit tekst på farget bakgrunn som gir dårlig kontrast. Leverandør utbedrer dette nå.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som kommer utenfor skjerm ved forstørring. Leverandør prioriterer å fikse dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Navigering med tastatur fungerer ikke på enkelte grafiske elementer. Utbedres av leverandør.

Innhold som bryter kravet

Man kan oppleve å ikke finne frem med tastaturnavigering. Leverandør utbedrer feilen.

Innhold som bryter kravet

Denne funksjonen er på engelsk og fungerer ikke tilfredstillende. Blir fikset av vår leverandør.

Innhold som bryter kravet

Lenker i tekst og markering trenger bedre ledetekst som kan gjøre det vanskelig å forstå hva man klikker på. Blir utbedret nå.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet viser ingen aktiv fokus når det er aktivt. Det kan gjøre det vanskelig å se hvor man befinner seg. Utbedres av vår leverandør.

Tilgjengelige alternativ

Man finner alle sidene i nettstedskartet som har link nederst på alle sider.

Innhold som bryter kravet

Nedtrekksmenyen i toppen av siden er vanskelig å navigere med stemmestyring. Leverandør arbeider med løsning.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det ligger noen PDF-dokumenter hvor kodingen er på Norsk. Vi har testet å få dette opplest i Acrobat som leser opp det språket som brukeren selv har valgt. Vi sjekker ut dette punktet videre.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .