Tilgjengelighetserklæring for Velkommen til Veksthuset

  • Velkommen til Veksthuset
  • DRAMMEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 234 554
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi mottok beskjed fra Drammen kommune sin kommunikasjonsstab i november 2022 om å gjøre endringer av nettsiden med oppdatert logo, fargevalg og universal utforming av nettsiden for å bli tilpasset etter bestemmelser fra forvaltningsansvarlig i visuell profil. Vi mener at vi har oppfylt disse tilpasningene på http://www.veksthuset-dagsenter.com etter bestemmelsene vi mottok på e-mail fra Drammen kommune.

Vi har fått mail fra Drammen kommune med beskjed om å oppdatere tilgjengelighetserklæringen innen 1. februar 2024. Vi har pr. i dag 25. januar 2024 oppdatert og mener vi har oppfylt disse tilpasningene på http://www.veksthuset.dagsenter.com etter bestemmelser vi har mottatt på mail fra Drammen kommune.