Tilgjengelighetserklæring for vkrevisjon.no

 • vkrevisjon.no
 • VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS, organisasjonsnummer 985 731 098
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vkrevisjon.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle bildene på siden har alt-tekst

Innhold som bryter kravet

Det er kun i menyen man kan navigere rundt på siden

Innhold som bryter kravet

Mangler beskrivelse av hendelse på enkelte knapper

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker er kun markert med farge eller supplerende markering

Innhold som bryter kravet

Noen få, enkelte steder er ikke kontrastkravet oppfylt

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyknappen kan ikke velges med tastatur

Innhold som bryter kravet

Ved utbedring av punkt 2.1.1 er dette kravet innfridd

Innhold som bryter kravet

På undersider kan man ikke hoppe over den faste toppmenyen

Innhold som bryter kravet

Vi mener dette kan løses med nettstedskart

Innhold som bryter kravet

I skjemafelt i nyhetsbrevet er ikke navnet på feltet samsvarende med det kodede navnet på feltet.

Last ned rapport bør være inkludert i filnavnet på lenken.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Hvis alle overskrifter får h-tag blir kravet innfridd

Innhold som bryter kravet

Mangler resultatvisning på rapporter


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Områder som krever utbedring er kartlagt. Det er innhentet tilbud fra leverandør av nettsidene på utbedringer ift. kravene. Mangler ift. kravene om universell utforming vil bli rettet innen utgangen av 2023.