Tilgjengelighetserklæring for Lag og foreninger - administrasjon

 • Lag og foreninger - administrasjon
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lag og foreninger - administrasjon slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dette gjelder for flere felter på detaljsiden for en forening.

Dette kunne vært kodet programmatisk slik at bruker kun kan legge til tall. I løsningen er det et tekstfelt.

Dette problemet gjør det lettere for bruker å legge inn feil data.

Innhold som bryter kravet
 1. Kontrasten i søk-knappen i søkefeltet er for lav (oransje bakgrunn og blå skrift) . Dette gjelder også ved hover (70% oransje og hvit skrift).
  Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt syn å forstå hva knappen gjør.
   
 2. Lys grå hjelpetekst i inndatafelt (Legg til kontaktperson) har for lav kontrast. 
Innhold som bryter kravet

Problemet gjelder hele forsiden.

Ved skalering til 400% i minste skjermstørrelse (320) så kuttes innholdet på siden og man får sideveis scroll.

Dette gjør det utfordrende å lese og navigere for brukere som trenger forstørring av teksten på liten skjerm.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet har for lav kontrast mot bakgrunnen.

Det gjør det vanskelig for de som ser dårlig å oppfatte at det er et søkefelt der, samt at det kan være vanskelig å se i sollys.


Notat fra 2023: En av knappene på siden har for dårlig kontrast mellom bakgrunn og tekst. Dette fører til at enkelte brukere ikke klarer å lese teksten.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe til hovedinnholdet.

Konsekvensen er at brukeren må tabbe seg gjennom flere unødvendige steder før hovedinnholdet på siden får fokus.

Innhold som bryter kravet

Ved tastaturnavigasjon videre fra en nedtrekksmeny, blir fokuset satt på skjult innhold (innholdet som er inne i nedtrekksmenyen).

Brukeren får ingen synlig indikasjon om hvilket element i siden som har fokus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feilen oppstår i feltet der bruker kan beskrive sitt lag/forening. 

Hjelpeteksten "Du har nådd maks antall tegn" inneholder ikke forslag til hvordan feilen kan rettes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Seksjoner i siden blir ikke lukket på riktig måte.

Det kan ha feil for gjengivelsen av websidene i enkelte nettlesere og i tillegg ha konsekvenser ved bruk av digitale hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet
 1. Problemet oppstår på forsiden i brødsmulestien. 

Aria-expand mangler i symbolet/knappen for å åpne den kollapsede brødsmulestien i mobilvisning. 

Brukere får ikke beskjed om at feltet kan åpnes.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil knyttet til tilgjengelighet.