Tilgjengelighetserklæring for Norsk Tippings års- og bærekraftrapport 2023

 • Norsk Tippings års- og bærekraftrapport 2023
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norsk Tippings års- og bærekraftrapport 2023 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I PDF-versjonen av rapporten er det flere bilder som mangler en tekstlig bekrivelse. Dette gjelder alle fotografier og de fleste diagrammer. 
Dette gjør at du som bruker skjermleser ikke vil få noen informasjon om innholdet i disse elementene, og at du kan gå glipp av informasjon som er vesentlig for å forstå sammenhengen i dokumentet.

Det er også noen bilder uten meningsfull informasjon som er tilgjengelig for skjermleser.  Dette kan føre til unødvendig og forvirrende informasjon, som ikke gir noen verdi for deg som leser.

Årsaken til avvikene er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig.

Innhold som bryter kravet

I sekundærmenyen på startsiden er det mulig å trykke på ulike artikler for å få mer informasjon om om de respektive artiklene. Denne informasjonen blir da visuelt synlig eller skjult dynamisk. Imidlertid blir det ikke samme opplevelse for deg som bruker skjermleser. Du vil få tilgang til informasjonen bak hver knapp, uavhengig av om du trykker på knappen eller ikke. 
Dette kan påvirke effektiviteten i navigeringen, og føre til at du får opplest informasjon som du ikke er interessert i.

Siden er laget med en teknikk som skaper en animeringseffekt (ulik hastighet på bakgrunn og forgrunn). Det vil i praksis si at du som bruker skjermleser ikke får en oversikt over det innholdet som faktisk ligger der, før du har kommet deg gjennom hele siden. Dette gjør at du ikke får et riktig bilde av strukturen på siden, og det kan være utfordrende å forstå hva slags innhold som finnes der.

 

PDF-versjon:
I PDF-versjonen av rapporten er det en tabell som mangler kolonneoverskrifter, og hvor overskriftene i tabellen er kodet som vanlige overskrifter for avsnitt. 
Dette gjør at det kan være utfordrende for deg som bruker skjermleser å forstå strukturen på innholdet.

Enkelte deler av dokumentet er ikke kodet og tilgjengelig for hjelpemidler i det hele tatt. Dette gjør at du som bruker hjelpemidler kan gå glipp av informasjon, og det kan bli vanskelig å forstå sammenhengen og relasjonen mellom ulike deler av innholdet.

 

Årsaken til avvikene er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Når man navigerer med tabulatortasten (TAB) på forsiden forsvinner fokusmarkeringen etter lenken "Les års-og bærekraftsrapporten". Når man har trykket mange nok ganger dukker den opp igjen. Det navigeres derfor til klikkbare elementer bak knappen.
Dette gjør det utfordrende å forstå hvor man er i løsningen.

 

PDF-versjon:
Rekkefølgen ved navigering med skjermleser er ikke den samme som den visuelle strukturen i dokumentet. 
Dette gjør at du som bruker skjermleser ikke vil få den samme oversikten over innholdet, og det kan bli vanskelig å forstå sammenhengen og relasjonen mellom ulike deler av innholdet.

 

Årsaken til avvikene er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 
 

Innhold som bryter kravet

På side 43 i PDF-versjonen av årsrapporten henvises det til plassering av elementer og farger. 
Dette kan gjøre det utfordrende for deg som ikke ser, eller som er fargeblind, å forstå hva det henvises til eller hvor du finner dette innholdet.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig.

Innhold som bryter kravet

I PDF-versjonen av rapporten er det enkelte diagrammer og visuelle fremstillinger hvor farge brukes alene for å henvise til ulike kategorier. Det kan bli utfordrende for deg som har nedsatt syn, eller som er fargeblind, å forstå hvilke kategorier og verdier som hører sammen.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å heve kompetansen på dette området, for å unngå slike avvik i fremtiden. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker i løsningen som har for dårlig kontrast til bakgrunnen. Dette gjør at det kan bli utfordrende å se lenketeksten.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å rette dette så fort som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen tilfeller av bilde av tekst i løsningen. Dette gjør at du som har nedsatt syn, og som bruker skjermleser, ikke vil få tilgang til den samme informasjonen som de som ser. 

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å forbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er flere grafiske elementer som har for lav kontrast mot bakgrunnen. Dette gjelder "Play/Pause"-knapp for animeringer, "Play"-knapp i videoer, samt pilene får å bla opp og ned på siden.

Det er også for lav kontrast mellom farge på fokusmarkering og bakgrunnen ved tastaturnavigering.

Dette kan føre til at det blir vanskelig å se de elementene det gjelder, og hvor du befinner deg i løsningen.

 

Årsaken til avvikene er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I PDF-versjonen av rapporten er det ikke mulig å bruke pil-navigeringsknappene ved hjelp av tastatur (TAB). 
Dette gjør at du som bruker tastatur for å navigere ikke får den samme muligheten til å gå til neste side, som de som bruker musepekeren gjør.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte videoer som går i bakgrunnen på siden som det ikke er mulig å pause eller stoppe. 
Dette kan medføre distraksjon og påvirke evnen til å utføre det man kom for å gjøre.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig.

Innhold som bryter kravet

I sekundærmenyen på startsiden finnes det lenker som har generiske beskrivelser, noe som kan føre til at det blir vanskelig for deg som bruker skjermleser å forstå hva lenken fører til.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes per i dag ikke mer enn en måte å navigere rundt på siden på.
Dette gjør at du kanskje ikke finner relevant innhold like effektivt i rapporten.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Når man navigerer med tabulatortasten (TAB) på forsiden forsvinner fokusmarkering  etter lenken "Les års-og bærekraftsrapporten". Først når man har trykket 15 ganger på TAB dukker den opp igjen. 
Dette gjør det vanskelig å se hvor du befinner deg på siden.

 

Årsaken til avviket er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På forsiden er logoen til Norsk Tipping en lenke. Denne mangler imidlertid et tilgjengelig navn, noe som fører til at du som bruker skjermleser ikke får vite hvor lenken leder hen.

Alle knapper på startsiden som utvider informasjon om hver artikkel mangler informasjon for skjermlesere om at objektet er utvidbart. Dette gjør at du som bruker skjermleser ikke får beskjed om når ny informasjon vises visuelt eller blir skjult.  

 

PDF-versjon:
I PDF-versjonen av rapporten er det noe innhold som ikke er kodet og tilgjengelig for hjelpemidler i det hele tatt. Dette gjør at du som bruker opplesende hjelpemidler ikke får tilgang til informasjonen.

 

Årsaken til avvikene er mangelfull kompetanse. Vi jobber med å løse avvikene så fort som mulig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .