Tilgjengelighetserklæring for Nidsenter.no

 • Nidsenter.no
 • NASJONALT ID-SENTER, organisasjonsnummer 996 879 828
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONALT ID-SENTER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nidsenter.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi benytter flere, ulike typer sidemaler til formidling av innholdet på vår tjeneste. Ikke all sidetyper støtter bruk av bilder, men innholder kun tekst. På sidene hvor bilder eller illustrasjoner benyttes sammen med tekst, er det ikke alltid vi oppfyller kravene til utfylling av alt-tekster. En konsekvens kan være at brukeren ikke forstår hva bildet/illustrasjonen (der hvor dette benyttes) viser. 

Innhold som bryter kravet

På nidsenter.no har vi videoer. Ikke alle av disse er tekstet
På læringsplattformen har vi videoer, der ikke alle er tekstet. Læringsplattformen har også e-læringskurs. Disse oppfyller kravene i 1.2.1. En konsekvens kan være at brukeren ikke forstår hva videoen viser. 

Innhold som bryter kravet

På nidsenter.no har vi videoer. Ikke alle av disse er tekstet
På læringsplattformen har vi videoer, der ikke alle er tekstet. Læringsplattformen har også e-læringskurs. Disse oppfyller kravene i 1.2.1. En konsekvens kan være at brukeren ikke forstår videoen. 

Innhold som bryter kravet

Teksten som vises i våre videoer blir alltid lest opp, med mindre det er tekst i figurer. Våre filmer har som regel fortellerstemme, som kan formidle teksten som er vist i filmene (integrert synstolkning). Filmene og animasjonene som benyttes har som regel mange grafiske elementer som endrer seg underveis. Ofte benyttes disse for å underbygge det som blir sagt, og brukeren vil i prinsippet lære det samme, selv om de ikke så det som ble vist. Noen ganger er modeller o.l. såpass komplekse at det ikke ville være hensiktsmessig å synstolke dem. Det vil åpenlyst kunne forstyrre den originale lyden i videoen

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Styleguiden vår har noen fargekombinasjoner som ikke har god nok kontrast. Lenket tekst skiller seg fra annen tekst med understrekning (men først ved mouseover). En konsekvens kan være at det blir vanskeligere å oppfatte tekstinnholdet dersom kontrasten er for svak.

Innhold som bryter kravet

Nidsenter.no: All lyd og alle fimer på nettsidene oppfyller kravene om å kunne styre innhold med lyd. På læringsplattformen (Moodle) er det enkelte innholdselementer med lyd kan ikke styres (pauses).

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å justere tekstavstand for brukeren, fordi systemet ikke støtter dette. 

Innhold som bryter kravet

Nidsenter.no følger kravene i 1.4.13. På opplæringsportalen (Moodle) er det enkelte, eldre kurs som ikke følger kravene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nidsenter.no følger kravene i 1.4.13. På opplæringsportalen (Moodle) finnes enkelte, eldre kurs som ikke støtter kravene om kun betjening via tastaturet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .