Tilgjengelighetserklæring for ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumentar fra presentasjoner som ikke er universell utformet. Det ville vært for ressurskrevende å endre alle disse presentasjonene med alternativ tekst på alle bildene og illustrasjonene. 

Tilgjengelige alternativ

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumentar fra presentasjoner som ikke er universell utformet. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi lenker til mange kursopptak som ikke er tekstet. På nettsiden er det tydelig merket at disse videoen ikke er tekstet. 

 

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Kommunen holder mange av sine kurs digitalt, og det er en for stor jobb å tekste alle disse kursene i etterkant. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller skal kodes rett

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Dette er en bugs i systemet. Leverandøren Acos vi rette opp dette i andre kvartal i 2023. 

Overskrifter skal kodes rett

På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.Leverandøren Acos vi rette opp dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumentar fra presentasjoner som ikke er universell utformet. Det ville vært for ressurskrevende å endre alle disse presentasjonene nye beskrivende lenketekster. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumentar fra presentasjoner som ikke er universell utformet. Det ville vært for ressurskrevende å endre alle disse presentasjonene nye beskrivende lenketekster. 

Tilgjengelige alternativ

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumentar fra presentasjoner som ikke er universell utformet. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Bilde - hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør Acos jobber med å rette feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har noen kodefeil: 

 • Hvis en artikkel inneholder flere tabeller, får tabellene samme id.
 • Hvis en artikkel inneholder flere FAQ-er, får disse samme id. 
 • Søkefelt og søkeknapp har samme navn. 

Vår leverandør Acos er kjent med feilene, og vil rette dette opp. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .