Tilgjengelighetserklæring for stavangerkulturskole.no

  • stavangerkulturskole.no
  • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har utarbeidet en håndbok for våre administratorer, som skal sikre at fremtidig innhold publiseres i samsvar med WCAG. Håndboken vil bli revidert i takt med oppdatering av tilgjengelighetserklæringen. Vi vil prioritere tydelig språk, oversiktlig formidling av informasjon og en nettside som er lett å navigere i på ulike måter. Evt tilbakemeldinger fra brukere av nettsiden vil bli behandlet av nettsideadministratorene fortløpende.