Tilgjengelighetserklæring for mosskulturhus.no

 • mosskulturhus.no
 • MOSS KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 817 521

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOSS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mosskulturhus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Logoer og ikoner i header og footer mangler alternativ tekst. Nettsiden mangler løsning for å spesifisere alternativ tekst på disse elementene.  

Konsekvensen av det er at vi ikke kan formidle samme informasjon til alle brukere. 

Det Vi jobber med å løse dette i løpet av 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekstlinker har for svak kontrast og mangler underline for å fremheve lenken.
Menyknapper i hovedmenyen har for svak farge på hover effekten. 
Det gjør det vanskelig for brukerne å lese og bruke nettsiden. 

Vi jobber med å løse dette i 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontrast på teksten i footer er for svak. 
Søkeresultatsiden har også for svak kontrast på tekstfargen. 
Det samme gjelder utsolgt tag som ligger på forestillinger. 
Dette gjør det vanskelig for noen brukere å lese innholdet.

Vi jobber med å justere dette i løpet av 2023.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er en karusell på forsiden som ikke kan styres med tastatur. Den rullerer automatisk, og man mangler kontroll via tastatur for å bla rundt. 
Det gjør det vanskelig for noen brukere å navigere i karusellen. 

Vi skal endre karusellen i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Karusellen på forsiden rullerer automatisk, og det er ingen mulighet i dag for å pause karusellen. 
Det gjør det vanskelig for noen brukere å lese innholdet på nettsiden. 

Vi jobber med å endre karusellen i løpet av 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste sidene på nettstedet mangler mulighet for å Hoppe til navigasjon, Hoppe til innhold og Hoppe til søk. 
Det gjør det vanskelig for noen brukere å bruke nettstedet. 

Vi jobber med å løse dette i løpet av 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler synlig fokus på tekstlenker. 
Det gjør det vanskelig for noen brukere å navigere på nettstedet. 

Vi jobber med å løse dette i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kjøp billettknappen på forestilling sider mangler spesifisering om hva man kjøper billett til. For brukeren som som ikke ser, vil det gjøre navigering vanskelig. 

Vi jobber med å utbedre dette i løpet av 2023. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

En valideringskontroll avdekker 8 feil. 

Vi jobber med å fikse disse i løpet av 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler Navn og Rolle på "lukke søk" knappen. 
Det kan gjøre det vanskelig for noen brukere å bruke nettstedet. 

Vi jobber med å løse dette i løpet av 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkeresultatsiden og ved filtrering av programlisting, mangler det statusbeskjed som angir hvor mange treff man får. 
Det gjør at nettstedet blir vanskelig å bruke for noen brukere. 

Vi jobber med å forbedre dette i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .