Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Assignments - Oppgaver i Teams (UDE)

 • Microsoft Assignments - Oppgaver i Teams (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Assignments - Oppgaver i Teams (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Under Oppgave - lærervurderingsside så er det ingen funksjon for "transkripsjon" for videoinnhold som deles.

Innhold som bryter kravet

[Oppgave - Lærervurderingsside]: Kontroll for teksting er ikke gitt til brukeren i videoen under oppgavefanen.

Innhold som bryter kravet

[Ny oppgave>Legg til rubrikk]: Skjermleseren forblir stille når "Dobbelttrykk" på "Rubrikktittel"-knappen for å sortere rubrikker etter tittel.
[Oppgaver-Filter-Klasser Popup]: VoiceOver annonserer ikke "antall søkeresultater" etter å ha søkt tekst i søkefeltet "Filter etter søk".
[Tilgjengelighet] [Lesefremdrift- Oppdragsskjema]: Ved utskifting av lenken forblir visningskoblingsnavnet det samme.

Innhold som bryter kravet

[Oppgave - Lag oppgave]: Brukeren kan ikke aktivere eller velge en klasse i skannemodus mens han oppretter en oppgave.

Innhold som bryter kravet

[Skjermleser - Åpne vedlegget i sin egen app.]: Applikasjonen tilpasser ikke liggende orientering.
[Støtte plattformen - kategorien Oppdrag]: Applikasjonen tilpasser ikke liggende orientering.

Innhold som bryter kravet

[Oppgave-fanen - enhver oppgave-studentliste]: Teksten til kontroller og listeelementer blir avkortet etter stor tekststørrelse under 'Oppgave'-fanen.
[Oppdgave-fane-Ny tildeling-Forkast dialog]: Tekst og kontroll på 'Forkast'-dialogen blir avkortet i stor tekststørrelse.
[OppgaveFane - Ny Oppgave]: Formateringskontrollen for instruksjonstekstfeltet overlapper og er ikke riktig synlig i stor tekststørrelse.
[Oppgave-fane-Ny tildeling-Legg til rubrikk]: På 'Velg en rubrikk'-skjermen er noen kontrolltekst avkortet, og noen kontroller er ikke synlige i stor tekststørrelse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

[Oppgaveinnstillinger - Legg ved]: 'Tilbake'-knappen er ikke tilgjengelig under 'OneDrive'-plasseringsmappen med tastatur ved å bruke Tab eller Shift+Tab-tasten.
[Oppgave-fane- hvilken som helst oppgave-studentliste]: Tastaturbruker får ikke tilgang til 'navn'-knappen og 'filter'-knappen ved å bruke 'Ctrl+Tab'-tasten eller en hvilken som helst tast for tabell med elevliste som vises under 'For å returnere'-fanen.
[Opprett og publiser tildeling - Tildel til grupper]: 'Tilbake' og 'Avbryt'-knappen er ikke tilgjengelig under 'Tildel til grupper' med tastaturet ved å bruke Tab eller Shift+Tab-tasten.
[Tilgjengelighet] [Lesefremgang- Venstre navigasjon]: Flere alternativknapp som er tilstede i Generelt under Hovedkanaler, er ikke tilgjengelig for tastatur.

Innhold som bryter kravet

[Tilgjengelighet] [Lesefremgang- Oppgaveskjema]: Ved bruk av nummerliste i instruksjonsredigeringsfeltet Tastaturfokus blir fanget.

Innhold som bryter kravet

[Assignments-Filter]: Tastaturfokuset lander ikke på det første interaktive elementet «Filter etter klasser»-søkealternativet eller «Tilbake»-knappen på «Klasser»-popup-vinduet etter aktivering av «Klasser»-knappen på «Filter»-popup.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

[Oppgaver> Lag en oppgave> Individuell student]: Visuell etikett er ikke definert for 'Første avmerkingsboksen' under 'Tilordne til individuelle studenter'-dialogen.

[Oppgaver - Lag en oppgave: Visuell etikett er ikke definert for søkeredigeringsboksen under 'Tildel til'-kontrollen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

[iOS-screenReader][Rubrikktilordning - Lag, gjennomgå og returner]: Rollen kunngjøres ikke av voice over for "Utmerket 4 poeng, gode 3 poeng."

[iOS-screenReader][Opprett og publiser oppgave: Opprett en oppgave: Planlegging: Innstillingsrute for tidslinjer]: VoiceOver kunngjør ikke statusinformasjon som «nedtonet» for kombinasjonsboksene «Innleggsdato» og «Slutt dato» i «Innstillinger for tidslinjer» .

[Karakterer fane-studentliste]: VoiceOver kunngjør feil navn "tøm søkefelt" for søketekstfeltet på "Karakter"-skjermen som vil vises etter aktivering av fanen "Karakter".

[Oppgave-liste over studenter]: Skjermleseren kunngjør ikke navnet på "Velg alle"-bryterknappen.

[Oppgave-liste over studenter]: Skjermleseren formidler ikke 'Valgt'/'Ikke valgt'-informasjon når du merker av/fjern merket for elevraden mens du velger flere elevrader.

[Skjermleser - Opprett oppdrag-knapp]: Feil rolle som knapp er definert for "Opprett oppdrag"-knappen.

[Ny oppgave>Legg til rubrikk]: Skjermleseren kunngjør ikke navnet på 'Filter etter søk'-knappen når du mottar talkback-fokus.

[Oppgaver-Ny oppgave]: Rollen bør defineres som "knapp" for tekstformatkontrollene i stedet for "menyelementer".

[Oppgave - Oppgaveliste]: Skjermleser kunngjør feil rolle som 'Link' for oppgavene som er til stede.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .