Tilgjengelighetserklæring for https://www.aurskog-holand.kommune.no/

 • https://www.aurskog-holand.kommune.no/
 • AURSKOG-HØLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 948 164 256

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på https://www.aurskog-holand.kommune.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Se eksempelvis bildet av alpakkaene på https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land…. Det anbefales en gjennomgang for å se at alternative tekster er satt på bildene.

Dette gjelder også toppbildene i artiklene som også benyttes til utlisting av Aktuelt-sakene på forsiden 

Et par steder er filnavnet på bildene brukt som alt-tekst for bildet. Se f.eks. https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land…. Dette kan bli feil da filnavnet ikke nødvendigvis beskriver hva bildet viser. Tekstalternativet skal beskrive bildet i forbindelse med siden – la besøkende få vite hva bildet betyr, og hvorfor det er tatt med.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I hovedsak lenkes det til Youtube der hvor det presenteres videoer som del av innholdet i portalen, men på siden https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/miljo--og-klimafond/ ligger en innebygget video som ikke er tekstet fullstendig. Det må forsikres at innholdet i denne videoen beskrives i artikkelen den ligger på. Hvis ikke må man vurdere teksting. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene har avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene (78). En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren. Dette er tilfelle bl.a. på https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/Barn-skole-og-familie/bar… (rett over overskriften "Kontakt oss"), https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/Barn-skole-og-familie/bar… (rett over overskriften "Utredning og oppfølging") og   https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/Bolig-bygg-og-eiendom/eie… (rett over overskriften "Hjelp og veiledning"). Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Gjennomførte tester har ellers ikke avdekket mangler når det kommer til nettsteds strukturering av tekst eller utforming av brukergrensesnittet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilde av tekst skal kun brukes når det ikke er mulig å presentere et innhold på annen måte. Testene avdekket avvik på flere sider. Eksempel: https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land…
https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/helse-omsorg-mestring/lit….
Personer med skjermleser har ikke mulighet til å tilegne seg informasjonen i bildene.
 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På flere sider er det er lagt ved PDF-er som et klikkbart bilde. Her må det på plass tekstalternativ med en god beskrivelse. Eks: https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/natur-friluft-og-miljo/ja…

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene avdekker at på flere steder så er det tomme overskriftselementer, disse bør fjernes eller fylles med tekst. https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/kultur-idrett-fritid/spor…

Flere steder hoppes det over overskriftsnivåer. Feks fra nivå 1 rett til 3. På en side skal det helst bare være en overskrift med nivå 1 (h1) og unngå å hoppe rett til h3. https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/kultur-idrett-fritid/tils…

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokusmarkør er tydelig til en hver tid fordi det er god kontrast mellom elementer og markøren. Med unntak av Fokusmarkøren hopper over menyvalget Language i headeren på toppen av alle sider. Man kan velge språk men det er ikke synlig at den er i fokus.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommunens skjemaløsning er på egen URL, og omfattes derfor ikke av denne tilgjengelighetserklæringen. På selve nettsiden er det et avvik på Language-knappen i headeren. Her smasvarer   ikke den synlige og den kodete ledeteksten.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler riktig kode for språk på https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/velkommen-til-sprakkafe/
"Language" knappen i header mangler også riktig språkkode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et fokuserbart element er skjult for skjermlesere 
https://www.aurskog-holand.kommune.no/innhold/naring-etablering-og-land….
Det er også flere sider med innebygde rammer uten tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .