Tilgjengelighetserklæring for levangerfotomuseum.no

 • levangerfotomuseum.no
 • MUSEENE ARVEN AS, organisasjonsnummer 956 298 660
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEENE ARVEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på levangerfotomuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle bilder har alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet
 • Bilde ligger over tekst på forsiden. Bilde er kodet inne i en <sup> 
 • Noen <div> er tomme og skaper kun luft (som det heller burde ha vært kodet som padding/margin). 
 • Undermeny for «the collections» er tom.
Innhold som bryter kravet

Facebook-lenke ligger helt i toppen, mens instagram lenke ligger i menyen. Forvirrende for bruker og er lite logisk.

Innhold som bryter kravet
 • Skjema har ikke autocomplete.
 • Skjema har ikke riktig «type» satt i koden.
Innhold som bryter kravet

Feilmelding skjema (rød tekst) har ikke nok kontrast mot hvit bakgrunn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Etter at logo har vært i fokus, hoppet fokuset til noe usynlig før det går videre til menyen.

Innhold som bryter kravet

Man kan ikke hoppe over blokker.

Innhold som bryter kravet

Noen sider mangler beskrivende sidetitler (f.eks «Om Fotomuseet»).

Innhold som bryter kravet

Når man nesten har nådd bunnen av siden, hopper fokuset opp i toppen til noe usynlig før det hopper helt ned til bunnlinjen.

Innhold som bryter kravet
 • Lenkeformål er ofte ikke gode nok. Noen lenker er f.eks beskrevet som «her».
 • Flagg i menyen som skifter språk har ingen beskrivelse.
 • Lenker som leder til ekstern side eller et dokument har ingen beskrivelse av det og åpnes i ny fane.
 • Lenke for «forside» i menyen åpnes i ny fane (unødvendig).
Innhold som bryter kravet

Det finnes kun meny for å navigere. Siden har ikke søk eller sitemap.

Innhold som bryter kravet

Den første overskriften er ikke H1. | Er sider med flere enn en H1 | Rekkefølgen på overskrifter er feil.

Innhold som bryter kravet

Noen ganger går fokuset til et usynlig element (f.eks etter å ha fokusert fra logo i toppen).

Innhold som bryter kravet

Ledetekster har ikke alltid samme navn visuelt som i kode.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • De engelske sidene har norsk i koden.
 • Kontaktskjema på norsk side er er på engelsk.
Innhold som bryter kravet

Lenker er noen ganger fet, andre ganger ikke.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding vises bare ved feltet det er feil i.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

En del feil og advarseler: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Flevangerfotomuseum.no%2F

Innhold som bryter kravet

Facebook-knapp er en iframe uten beskrivelse.

Innhold som bryter kravet

Skjemafeil har ikke «status» som rolle.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .