Tilgjengelighetserklæring for siv.no

 • siv.no
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF, organisasjonsnummer 983 975 259

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET I VESTFOLD HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på siv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan være bilder som mangler alt-tekst. Brukere som ikke kan se bilder vil da ikke få en tekstlig forklaring på hva bildet viser. 

Det pågår et arbeid for å sjekke at alle bilder på nettstedet har alt-tekst og eventuelt legge inn alt-tekst der det mangler. Mye er gjennomgått, men ikke hele nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lyd og video på nettstedet som ikke har et alternativt innhold som er universelt utformet. De aller fleste videoene på nettstedet er tekstet.

Vi har noen lydfiler på nettstedet. Dette innholdet er per nå ikke tilgjengelig for brukere som ikke kan oppfatte lydinnhold. 

Alle nye lydfiler og videoer som blir lagt ut fremover vil ha et tekstlig alternativ og det pågår et arbeid med å lage tekstlige alternativ til all lyd og video på nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan finnes noen videoer som ikke er tekstet. Dette innholdet er per nå ikke tilgjengelig for brukere som ikke kan oppfatte lydinnhold.

Det pågår et arbeid med å gå gjennom nettstedet og tekste alle videoer som ikke er tekstet. De fleste videoene er gjennomgått og tekstet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes bilder som har tekst i seg på nettstedet og som derfor ikke er tilgjengelig for alle våre brukere.

Det pågår et arbeid med å gå gjennom hele nettstedet for å fjerne bilder med tekst og erstatte det med tekstlige alternativer eller å lage tekstlige alternativer til bildet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID.

Feilen vil bli rettet når vi i løpet av 2023 bytter publiseringsplattform.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .