Tilgjengelighetserklæring for riksmekleren.no

 • riksmekleren.no
 • RIKSMEKLEREN, organisasjonsnummer 971 524 626
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RIKSMEKLEREN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på riksmekleren.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er flere bilder som har manglende eller ikke beskrivende nok tekstalternativ, alternativ bildetekst (alt-tekst). 

Se eksempelvis sidene uten alt-tekst: https://www.riksmekleren.no/historie og https://www.riksmekleren.no/meklere

Se eksempel på sider uten beskrivende nok alt-tekst: https://www.riksmekleren.no/riksmeklere

Anbefaler en gjennomgang av bildene for å sikre gode alt-tekster.

Innhold som bryter kravet

Delvis oppfylt, det er ikke brukt kode-element for tabell her: https://www.riksmekleren.no/rikssaker. Fungerer ikke optimalt på mobil og ved zoom på mer enn 200%. Bør undersøkes nærmere. 

Forsiden mangler sidetittel H1. Overskriften (H1) er skjult i koden.
For overskriftsnivåer er det flere steder gjort korrekt. På forsiden er det brukt H1 flere ganger, og denne skal kun benyttes èn gang. Det anbefales en gjennomgang av overskriftsnivåer på forsiden. 

Gjennomførte tester har ellers ikke avdekket mangler når det kommer til nettstedsstrukturering av tekst eller utforming av brukergrensesnittet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet kan zoomes til 200% størrelse uten tap av innhold. Men tastaturnavigasjon fungerer ikke ved zoom. Se for øvrig kommentar vedr. tabell i punkt 1.3.1.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet fungerer opp mot 400% størrelse uten tap av informasjon. Tastaturnavigasjon fungerer ikke korrekt ved zoom. Se for øvrig kommentar vedr. tabell i punkt 1.3.1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kravet er delvis oppfylt. Se punkter 1.4.4, 1.4.10, 2.4.1 og 2.4.7

Innhold som bryter kravet

Nettstedet mangler mulighet for å hoppe til hovedinnholdet

Innhold som bryter kravet

Flere steder på nettstedet er det ikke tydelig nok beskrivelse av lenkemål, da det gjerne blir brukt lenker som «les mer» eller URL er limt inn. 

Se eksempler: https://www.riksmekleren.no/nyheter og https://www.riksmekleren.no/lonnsoppgjor

Det bør tydelig fremkomme at lenkemål åpnes som PDF dokument: https://www.riksmekleren.no/arsmeldinger

Innhold som bryter kravet

Delvis oppfylt, noen steder er ikke fokusmarkeringen god nok. Eksempel er fokusmarkering på dropdown meny.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet er blitt validert gjennom W3C Validator, og avdekket kodefeil. I tillegg er noen kodefeil synlige på nettstedet, se eksempler (warning):
https://www.riksmekleren.no/nyheter og https://www.riksmekleren.no/rikssaker

Innhold som bryter kravet

Se punkt 1.3.1. Det bør fremkomme i koden at komponentet er en tabell. Lenken på logoen mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Gjennom søk kommer det ikke opp antall søketreff.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .