Tilgjengelighetserklæring for KF skjema (Kommuneforlaget)

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med begrenset rekkevidde
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på KF skjema (Kommuneforlaget) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Startside for skjema mangler overskriftsnivå.
Her burde "Innsending av politiattest (KF-691-FK)" vært merket med overskriftsnivå 1. Samtykke burde vært merket med overskriftsnivå 2.

Selve skjemaet inneholder ikke oversksriftsnivå på noen av sidene.
Her burde for eksempel innledning eller personalia være merket med overskriftsnivå 1.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Noen skjema har ikke autocomplete/autofyll.
Det gjelder blant annet følgende skjema Påmelding valgarbeider.
https://skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FrontPage?WizardId=4672&Page=frontpage&ResultSetIndex=1&externalid=1505

Dette betyr at du ikke får brukt autofyll på fornavn, etternavn, epost, postnummer, poststed med mer og du må fylle det ut manuelt.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Lenketekst på førstesiden har for lav kontrast (4.3:1).

 

I skjemaløsningen har du kategorifaner til venstre som "Forside, Innledning, vedlegg" og så videre. Denne tekstenog bakgrunn har for lav kontrast (3.9:1).

 

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
I skjema som har vedlegg får du ikke brukt tabulator for å velge knappen "Velg filer".
Det betyr at de som kun bruker tastatur ikke får muligheten til å laste opp filer.
Dette er et alvorlig brudd.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Etter en viss tid blir brukeren logget av ID-porten og vil miste informasjon som er lagt inn i skjemaet. Vi har ikke funnet en mulighet å forlenge denne tiden.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Førstesiden mangler "Hopp direkte til innhold".
Skjemaet mangler også "Hopp direkte til innhold".
 

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Skjemaet har samme sidetittel uansett hvilken kategori/tema du velger.
 

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Forsiden har ei lenke hvis du velger bokmål: "Du finner den her".
Dette er brudd på kravet om at en lenke skal si hva du lenker til.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Forsiden mangler overskriftsmerking.
Skjemaet mangler overkskrifter.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Tekstfelt ID for referansenummer er: "ticket-field", her burde det stått "Referansenummer".
Radioknapp ID for "Jeg samtykker" og "Jeg samtykker ikke" har ikke beskrivende norsk tekst: "privacy-agree-yes" - her burde det vært "Jeg samtykker".

Skjemaet mangler accessible name på knappen: Velg filer under kategori vedlegg.


 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Hvis du velger nynorsk står fortsatt språk merket i html med nokmål: lang="nb".


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt