Tilgjengelighetserklæring for hvaskjeriasker.no

 • hvaskjeriasker.no
 • ASKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 125 298
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hvaskjeriasker.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Her mangler det auto complete attributt på en del av input elementene i skjemaene, så her oppfylles ikke kravene.

Innhold som bryter kravet

Her oppfyller ikke løsningen kravet på flere steder. Det er bla. tekst på bilder og knapper som flyter ut over skjermen, samt knapper som blir så store at de gjør annet innhold ubrukelig.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nedtrekks knappene som benyttes som en del av "Opprett aktivitet" oppfyller ikke kravet og må justeres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Når man gjør endringer underveis i "Opprett aktivitet"-flyten så får man opp en statusbeskjed om at aktiviteten er lagret, denne statusbeskjeden oppfyller ikke kravet slik den er implementert i dag. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å sjekke nettsiden og å opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted, spesielt ved hjelp av verktøyet Siteimprove. Kode/rammeverk sjekkes kontinuerlig i samarbeid med leverandør / ekstern samarbeidspartner.

Vi jobber mot tredjepartsleverandører for å sjekke deres innhold opp mot kravene i WCAG 2.0 og 2.1. Dette arbeidet er ikke fullført, noe som medfører at vi foreløpig ikke kan garantere at alt innhold fra tredjepart oppfyller kravene.

Vi lærer opp våre innholdsleverandører/publisister til å legge ut innhold på en måte som er universelt utformet, og til å skrive innholdet i et klart og tydelig språk, i tråd med Asker kommunes språkprofil.

Vi kontrollerer kontinuerlig at nettstedet teknisk / i rammeverk oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG 2.0 og 2.1 i samarbeid med leverandør.

Vi har lagt opp til krav i anbudsprosesser for å sikre universell utforming ved anskaffelse av tredjepartssystemer, og videreutvikling av eksisterende systemer.