Tilgjengelighetserklæring for BOAP – Bergen Open Access Publishing

 • BOAP – Bergen Open Access Publishing
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på BOAP – Bergen Open Access Publishing slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer tilfeller det bilder mangler alternativ tekst, noen eksempler: https://boap.uib.no/index.php/jaf, https://boap.uib.no/index.php/ornis og   https://www.nordicwittgensteinreview.com

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer i en del av tidsskriftene, et eksempel er i Voices. Denne videoen har ikke cc-teksting, men tekst i bildet. Det forekommer tekst som innledning og forklaring om deltakerne og prosjektet i denne som ikke har tilsvarende lydspor (bare musikk). 

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme at videoer i tidsskriftene mangler teksting.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Materialet er fra før 1. februar 2024.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte eksempler på for lav kontrast i lenker til twitter og mail, eksempel: https://voices.no/index.php/voices/article/view/3400

Innhold som bryter kravet

Dette forkommer, se Nordic Wittgenstein Review (NWR) , der referansen til et spesialnummer er et bilde som skulle være en tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer at det hoppes over overskriftsnivåer (https://voices.no/index.php/voices/about/submissions), overskrifter som ikke er kodet som overskrifter (https://www.nordicwittgensteinreview.com/about/editorialTeam) og det finnes eksempler på tomme overskrifter (https://www.nordicwittgensteinreview.com/about).

Innhold som bryter kravet

Ved testing ser ikke søket ut til å virke som det skal med stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Man kan velge ulike språk for rammen på artiklene, men innholdet i brødtekst som da blir på et annet språk, er ikke kodet med rett språkkode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det forekommer verdifeil i attributter, f.eks. https://www.nordicwittgensteinreview.com/ 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

Når det gjelder BOAP har vi satt arbeidet med å bevisstgjøre redaksjonene for de ulike tidsskriftene om viktigheten av universell utforming av innholdet.