Tilgjengelighetserklæring for tysver.kommune.no

 • tysver.kommune.no
 • TYSVÆR KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 812

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TYSVÆR KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tysver.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen bilder og filer er ikke universelt utformet. Bilder kan mangle alternativ tekst og enkelte PDF-dokumenter følger ikke kravene til universell utforming. Dette er noe vi arbeider med.  

Artikkeloversikt på forsiden
Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass

Bilde
Bilder i filtervisning mangler atributt for alternativ tekst.

Imagemap
Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Bilde i lenkesamling
Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode.

Bildegalleri
Bilder i bildegalleri kan klikkes på for å åpne i stort format og skal derfor ha alternativ tekst som beskriver dette, klikk for stort bilde.

Filgalleri
Lenkeikoner mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Bilde tilknyttet kontaktperson
Legge tilrette for å kunne angi alternativ tekst på bilde tilknyttet kontaktperson.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har enkelte videoer ikke er tekstet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Booking
Hopp i overskriftsnivåene - Overskriften Reservasjon har overskriftskode H1, mens oppsummeringen til høyre har overskriftskode H4. 
Forventet rettet: Q1-2, 2023.

Overskrifter på forsiden
Overskrifter på artikler i artikkeloversikten skal ha overskriftskode.

Tidslinje
Milepælene mangler overskriftsnivå.

Tabell
Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.
Forventet rettet: Q1-2, 2023.

Nyhetsliste og kalenderhendelse
På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Booking
Kalenderen i booking-modulen er vanskelig å benytte med tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innsyn:
Det er gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innsyn:
Det er gjort funn av lenketekster som ikke er selvforklarende i innsynsløsningen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søk
Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
Person
Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.
Bildegalleri
Bildegalleri mangler aria-label.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Tysvær kommune har fokus på universell utforming, og er opptatt av å opprettholde og utvikle et nettsted som er tilgjengelig for alle. Dette gjelder både for våre nettsider og Ansattportal (intranett).

Vi samarbeider med våre nærliggende kommuner (Haugesund, Karmøy, Bokn, Vindafjord, Etne og Sveio) om tilgjengelighet og klart språk.

Vi har som mål at alle som publiserer innhold på nettsiden, skal ha grunnleggende kompetanse om tilgjengelighet og universell utforming.