Tilgjengelighetserklæring for tysver.kommune.no

 • tysver.kommune.no
 • TYSVÆR KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 812
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TYSVÆR KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tysver.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Modul
- Artikkeloversikt på forsiden
- Filgalleri
- Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte videoer ikke er tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Booking
- Hopp i overskriftsnivåene - Overskriften Reservasjon har overskriftskode H1, mens oppsummeringen til høyre har overskriftskode H4. 
- List item er brukt til å formatere tekst.

Kalender, søk
Hopp i overskriftskoder

Webskjema
Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.

Tabell
Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Områdemelding
Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.

Nyhetsliste og kalenderhendelse
På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Innhold som bryter kravet

Nabolaget
Svak fargekontrastene på stegene i Meld feil.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Booking
Kalenderen i booking-modulen er vanskelig å benytte med tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Innsyn:
Det er gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. 

Innhold som bryter kravet

Hopp til innhold
Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation

Innhold som bryter kravet

Filtervisning
Feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label

Nabolaget
ACOS må verifisere at inputfelter og ledetekster er kodet korrekt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nabolaget
Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil.

Innhold som bryter kravet

Nabolaget
Obligatoriske felt i nabolaget merkes i dag med symbolet *. For at denne merkingen av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklares. Løsningen blir å markere obligatoriske felter med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søk
Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
Person
Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Tysvær kommune har fokus på universell utforming, og er opptatt av å opprettholde og utvikle et nettsted som er tilgjengelig for alle. Dette gjelder både for våre nettsider og Ansattportal (intranett).

Vi samarbeider med våre nærliggende kommuner (Haugesund, Karmøy, Bokn, Vindafjord, Etne og Sveio) om tilgjengelighet og klart språk.

Vi har som mål at alle som publiserer innhold på nettsiden, skal ha grunnleggende kompetanse om tilgjengelighet og universell utforming.