Tilgjengelighetserklæring for mia.no

 • mia.no
 • MIA - MUSEENE I AKERSHUS, organisasjonsnummer 974 235 390
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MIA - MUSEENE I AKERSHUS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mia.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke lagt inn alternativ teksting på alle bildene våre. Det gjør at brukerne ikke får opp beskrivelser av innholdet. 

Vi oppfyller ikke alltid kravet om god kontrast ved tekst på bilde. 

Tilgjengelige alternativ

Vi har bildebeskrivelser. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke lagt inn alternativ teksting på alle medietypene våre.

Tilgjengelige alternativ

Vi har beskrivelser i tilhørende tekst. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstet alle videoer eller lydfiler med beskrivelser (primært eller kun teksting av tale).

Tilgjengelige alternativ

Vi skal tekste alle videoer som integreres på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Tekst som ligger over bildebannere må gjennomgås og øke kontrast.

Tilgjengelige alternativ

Tekst med sterk kontrast til bakgrunn.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har engelsk oversettelse på norsk side, som vi må få flytta over på engelsk versjon av siden.

Tilgjengelige alternativ

Ja, ved å flytte innholdet over på dedikert engelsk versjon av nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Forslag ved feil i skjema kunne vært bedre. CMS-leverandør jobber med forbedring av dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .