Tilgjengelighetserklæring for regelradet.no

 • regelradet.no
 • REGELRÅDET, organisasjonsnummer 916 195 613
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
REGELRÅDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på regelradet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er noen bilder som mangler forklarende tekst. Vi må gå gjennom samtlige bilder på nettsiden. 

Figurer mangler forklarende tekst. Vi må gjøre dette for alle figurer på siden. 

Innhold som bryter kravet

Det må gjøres en totalgjennomgang av nettsiden, da den i dag ikke er bygget opp slik at kravene til universell utforming ivaretas. 

Innhold som bryter kravet

Her er det noen få ting i oppbygningen av nettsiden som ikke er optimalt og som må utbedres. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke skjemaer, men søkefeltet og e-post feltet (påmelding til nyhetsbrev) må inplementere autofullføre

Innhold som bryter kravet

Profilmanualen til Regelrådet har farger som ikke har god nok kontrast mot hvitt. Profilmanualen må endres. 

Innhold som bryter kravet

Profilmanualen til Regelrådet har farger som ikke har god nok kontrast mot hvitt. Profilmanualen må endres. 

Innhold som bryter kravet

Dette må utbedres på mobilversjonen av nettsiden (web-versjonen er i orden). 

Tilgjengelige alternativ

Kan bruke nettsiden i web i stedet for på mobiltelefon/nettbrett. 

Innhold som bryter kravet

Vi har en del PDF-er som er lagret som bilde og derfor ikke er søkbare. Disse må erstattes med søkbare PDF-er. 

 

Innhold som bryter kravet

Må utbedre grafer, blant annet forbedre fargekontrast.

Innhold som bryter kravet

Må gjennomgå koden. 

Innhold som bryter kravet

Dropdown menybar er for følsom. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Navigasjonen med kalenderen fungerer ikke med tastatur. Får ikke klikket vekk "Personvernerklæring og cookies" med navigering. Navigeringen hopper over menyen "om Regelrådet". 

Innhold som bryter kravet

Her er det noen få sider som er ulogisk bygget opp, og som må bygges om. 

Innhold som bryter kravet

Gi større kontrast på fokusmarkering slik at det er tydelig hva som er på fokus, og passe på at den ikke hopper over innholdet. Menyen viser dropdown uten at man ønsker det. Og menypunktet "Om regelrådet" hopper over med tastaturnavigeringen.  

Innhold som bryter kravet

Må gjennomgå koden. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feil i koden på den engelske delen av siden. 

Innhold som bryter kravet

Linker må bli merket tydelig og ha samme stil. 

Innhold som bryter kravet

E-post input feltet på footeren trenger å forbedres og få en tydligere feilmelding.

Innhold som bryter kravet

Mangler feilmelding på e-postfeltet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Må gjennomgå koden.

Innhold som bryter kravet

Info om hvor mange søketreff som resulterte fra et søk må implementeres på hovedsøket. Framdriftsanimasjon som viser hvor langt deler av innholdet (artikel moduler) er kommet med å laste inn. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er en liten virksomhet. Nettsiden er laget av en ekstern leverandør. Vi drifter nettside i samarbeid med en ekstern leverandør.

Nettsiden vår har store mangler når det gjelder universell utforming. Vi ser oss derfor nødt til å gjøre en total gjennomgang og ombygging av vår nettside. Dette er et relativt stort prosjekt som vil ta noe tid.

Vi har en prosjektleder hos oss som jobber med dette, blant annet til å vurdere anskaffelse av ekstern kompetanse.