Tilgjengelighetserklæring for aski raski

 • Aski Raski
 • SØNDRE LAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 630

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØNDRE LAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Aski Raski slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontrastforholdet mellom tekst og bakgrunn til noen typer oppgaver er ikke i henhold til kravet. Utbedring av fargeprofil er igangsatt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekststørrelse generelt i løsningen støtter kravet, samt i de fleste oppgavetyper. I noen tilfeller (i spesifikke oppgaver) vil tekststørrelse være kontrollert for å opprettholde oppgavens funksjon (oppdeling av ord etter lyd eller stavemåter, etter stavelser). Innholdet er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde for virksomheten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alt har pekerfølsomt innhold (butikk, maling, profilikon). Kontrast på tastaturfokus er der, men for lav enkelte steder. Denne må økes.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Stort sett ok gjennom applikasjonen, men bryter enkelte steder. Må utbedres.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I hovedsak er fokusrekkefølgen logisk ved navigering i selve applikasjonen. Unntaket er under gjennomføring av oppgaver der DOM-elementer er synlige under navigering med tastatur som kan føre til uventede hopp (ut av den logiske rekkefølgen). Skal følges opp og utbedres, og er en prioritet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Delvis. Vi tilbyr, på hovedside, en innholdsfortegnelse som dekker hele oppgavestrukturen, men den dekker ikke hele nettstedet. For elever vil det være ok, de har ikke tilgang til annet. For lærere derimot så har en flere sider for å administrere løsningen. Disse lærersidene er ikke dekker av innholdsfortegnelsen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen steder er dette implementert, men det er også mangler. Oppgaver internt er opprettet for utbedrelse.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi markerer ikke obligatoriske felter tydelig alle steder, og feilmeldinger peker ikke på konkrete felter der feilen oppstod, men i stedet på et spesifikt sted i skjemaet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

På grunn av Javascript-rammeverk tatt i bruk (AngularJS) så vil ikke siden valideres korrekt da ukjente attributter (for validatoren validator.w3.org) er til stede. Ut over dette følges kodestandarden allikevel, og vi har sjekket opp mot disse kriteriene: - Ufullstendige start- og sluttkodar. - Element som ikkje er nøsta i samsvar med spesifikasjonane. - Element som inneheld dupliserte attributt. - Element som har ID-ar som ikkje er unike. Dette er noe vi vil se på i sammeheng med ny versjon av Aski Raski, men basert på nåværende valg av rammeverk vil dette kravet være en uforholdsmessig stor byrde for Aski Raski. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Kravet vil være en uforholdsmessig stor byrde.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Se over

Tilgjengelige alternativ

Se over


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .