Tilgjengelighetserklæring for Miljovedtak.no

 • Miljovedtak.no
 • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Miljovedtak.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kart leses opp av skjermeleser, dette kan være forvirrende for ikke-visuelle brukere. Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologier.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Toppmeny ligger i en liste, her leses det opp at det er seks elementer, men det finnes kun fem. Tabell inneholder tomme kolonner som leses opp av skjermleser. Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologier.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knapper har en gradient farg hvor deler av fargen ikke overholder god nok kontrast mot tekstfarge og bakgrunn. Dette påvirker svaksynte og fargeblinde brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kart blir deformert. Det er tittelområder og nedtrekksmenyer som overlapper annet innhold. Tekstinnhold i nedtrekksmeny fireganger tekststørrelsen.
Dette påvirker brukere som er svaksynte.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabell er ikke dynamisk tilpasset og forsvinner delvis. Det er et navigeringsalternativ i toppmenyen som heter "om miljøtaksregisteret" som ikke lenger blir tilgjengelig med mindre skjermbredder.  Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologier og svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er mulig å hoppe over innhold, men det synes ikke visuelt, det blir lest opp av skjermleser. Dette påvirker brukere med nedsatt motorisk evne.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokusindikatoren har varierende størrelse, er lite synlig og overholder ikke god nok kontrast på alle elementer. Synlig fokus vises ikke på "hopp til hovedinnhold". Dette påvirker brukere med nedsatt motorisk evne.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt forskjellige farger for indikator til aktivt innhold og eksterne lenker. Dette påvirker brukere med nedsatt kognitivt evne.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette mangler feilmelding på input som ikke er tall i datosøkefeltet. Dette påvirker alle brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette mangler feilmelding på input som ikke er tall i datosøkefeltet. Dette påvirker alle brukere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .