Tilgjengelighetserklæring for Miljøvedtaksregisteret.no

  • Miljøvedtaksregisteret.no
  • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Miljøvedtaksregisteret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Toppmeny ligger i en liste, her leses det opp at det er seks elementer, men det finnes kun fem. Tabell inneholder tomme kolonner som leses opp av skjermleser. 
Bunntekst har informasjon i en liste per element, dette skaper en forvirrende nivåskildring.  Html <h1> element mangler for sidetittel, det er brukt i logoelement.

Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologier.

Innhold som bryter kravet

Kart blir deformert. Det er tittelområder og nedtrekksmenyer som overlapper annet innhold. Tekstinnhold i nedtrekksmeny fireganger tekststørrelsen.

Dette påvirker brukere som er svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Tabell er ikke dynamisk tilpasset og forsvinner delvis. Det er et navigeringsalternativ i toppmenyen som heter "om miljøvedtaksregisteret" som ikke lenger blir tilgjengelig med mindre skjermbredder. Det err ikke lenger mulig å søke på dato når en søker etter vedtak på nettstedet.

Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologier og svaksynte.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er brukt forskjellige farger for indikator til aktivt innhold og eksterne lenker. Dette påvirker brukere med nedsatt kognitivt evne.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Se omtalen i erklæringen for Miljødirektoratet.no