Tilgjengelighetserklæring for Canvas student app

 • Canvas student app
 • iOS / iPadOS
 • 7.0.0
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Canvas student app slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flest brudd på manglende alt-tekst til meningsbærende bilder, i publiserte sider og dokumenter. 

Det finnes noen tilfeller der dekorative bilder har alt-tekst som bør skjules. Det finnes også lenkede bilder som ikke har beskrivende alt-tekst for formålet. 

Innhold som bryter kravet

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer. Panopto er primær løsning for video i USN. 

Innhold som bryter kravet

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer. Panopto er primær løsning for video i USN. 

Innhold som bryter kravet

Bruddene på dette kriteriet dreier seg stort sett om publiserte
forelesningsvideoer og lydopptak som ligger utenfor Canvas og oftest i Panopto. Her er det store mangler på teksting/alternativ tekst. Se tilgjengelighetserklæring for Panopto for mer detaljer. Panopto er primær løsning for video i USN. 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der det er brukt feil overskriftshierarki på publiserte sider og i dokumenter. Det finnes også publiserte dokumenter som mangler overskrifter og titler. Det er tilfeller der lister ikke er kodet riktig.
Tabeller på kalender, karakteroversikt og enkelte dokumenter mangler tabelloverskrift (caption). Her er det i stedet brukt h-tags. Dette gjelder både på sider og i dokumenter.
Canvas som produkt bruker tabell enkelte steder for å styre layout: studentenes karakteroversikt, kalender, personlisten, rubrikken på noen oppgaver og oversikt over varslingsinnstillinger.

Innhold som bryter kravet

Noen publiserte dokumenter (ppt) kan ha feil leserekkefølge. 

Innhold som bryter kravet

I noen emner har undervisere brukt fargekoding og refererer til den i tekst. 

Innhold som bryter kravet

Eksterne lenker på sider i Canvas er understreket, men interne lenker mangler understrek. Det mangler fortsatt understrek når bruker bytter til høytkontrastgrensesnittet.

Undervisere kan ha brukt farge som meningsbærende element i deres design av emner og emnefunksjonalitet i Canvas. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd i innholdet på publiserte sider og dokumenter. Bruddene dreier seg om farge på tekst.
Det er også eksempel på valg av bakgrunnsfarge som gir dårlig kontrast i noen emnedesign. 
Produktet har minimum 3:1 kontrast som standard som betyr at noen steder har for dårlig kontrast, for eksempel enkelte av produktets knapper og tekst. Brukere kan velge å bruke et eget høytkontrastbrukergrensesnitt som gir minimum 4,5:1 kontrast og overstyrer all custom styling.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der det er bilder av tekst i publiserte sider og dokumenter. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd på kriteriet i publiserte dokumenter (ppt og pdf), der statisk tekst ikke blir påvirket når man justerer på "style property" i HTML. Men vi antar at statisk innhold i dokumenter regnes egentlig som unntatt dette kravet ettersom det ikke nevnes i kravet

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke funnet brudd i testutvalget, men slikt innhold kan finnes i Canvas.

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller i designet av Canvas-emner der lenketeksten ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med og/eller lenkemålet til lenken. Bruddene gjelder publiserte sider og dokumenter.

Innhold som bryter kravet

Det er manglende overskrifter på sider og dokumenter blant det opplastede innholdet i emner i Canvas.

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på kriterium 2.5.3 fordi synlig tekst og ledetekst er ikke alltid lik på norsk, og på grunn av redaksjonelle feil med lenker (kriterium 2.4.4).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd i publiserte sider der språket for sidetittel og/eller innholdet i siden er annerledes enn Canvasrommets/brukerens/institusjonens valgte språk. Dette skyldes redaksjonelle feil og/eller feil i kildesystemet.

Innhold som bryter kravet

Det er brudd på dette i kalenderelementer og opprette ny melding i innboks, hvor det er en midlertidig tekst. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .