Tilgjengelighetserklæring for Narvik kommune

 • Narvik kommune
 • NARVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 469 059
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NARVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Narvik kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har funksjonen med alternativ tekst til bilder. Nettsiden har bilder som ikke har alternativ tekst. Dette gjør at brukere som har eller kan ha vansker med å oppfatte visuelt innhold ikke får formidlet innholdet i bildet og/eller tabeller.

Det er et mål at alle bilder og tabeller i fremtiden skal ha alternativ tekst. 

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden har i svært liten grad forhåndsinnspilte videoer. Politiske møter (kommunestyret og formannskapsmøter) sendes direkte, og blir derfor ikke tekstet. Døve og-/eller personer med hørselsnedsettelser vil derfor ikke kunne lese innholdet. 

Vi vil vurdere løsninger for direktesendte møter, og forhåndsinnspilte videoer vil fremover tekstes. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde.

Direktesendte politiske møter som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet eller tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden har i svært liten grad forhåndsinnspilte videoer. Politiske møter (kommunestyret og formannskapsmøter) sendes direkte, og blir derfor ikke tekstet. Døve og-/eller personer med hørselsnedsettelser vil derfor ikke kunne lese innholdet. 

Vi vil vurdere løsninger for direktesendte møter, og forhåndsinnspilte videoer vil fremover tekstes. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde.

Direktesendte politiske møter som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet eller tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Word-, og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.

Innhold som bryter kravet

Word-, og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Pr i dag støttes ikke dette godt nok. Vi ser på løsninger. 

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden har sidetitler som ikke gir god nok beskrivelse av evne eller formål med siden. 

Dette gjør at det kan være vanskelig å identifisere om innholdet på en side er relevant. 

Vi vil rette opp i dette. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. 

Dette gjør at lenker i PDF-dokumenter ikke gir en god nok beskrivelse av lenket sitt formål. 

Vi vil i løpet av 2023 få rettet opp i dette.

 • Vi vil gjøre en vurdering om innholdet i PDF-dokumentet heller kan skrives som tekst på nettsiden
 • Vi vil endre våre maler, som gjør at de blir universelt utformet. 
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde.

PDF-dokumenter av planer som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dagens nettløsning støtter ikke alt dette. Dette jobbes det med


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hva gjelder denne erklæring for?
Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hovednettstedet til Narvik kommune. Tilgjengelighetserklæringen gjelder ikke for andre subdomener under narvik.kommune.no, skolenes nettsider, kommunens skjemaløsning, eller nettsidene til kommunale foretak -og selskaper. 

Hvem er ansvarlige for nettstedet?
Kommunikasjonsavdelingen og enhet IT, drift og utvikling er ansvarlige for narvik.kommune.no. De ulike enhetene i Narvik kommune er ansvarlig for sitt eget innhold på nettstedet. Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig redaktør for nettstedet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår tekniske leverandør ACOS. 

Kontinuerlig arbeid
Vi bruker tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting.

Dette prioriterer vi nå
I 2023 prioriterer vi å oppdatere narvik.kommune.no for å oppnå samsvar med kravene i WCAG 2.1.

Vi skal
• Opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted.
• Fortsette arbeidet med fokus på et klart og tydelig språk.
• Lære opp redaktører til å legge ut innhold som er universelt utformet.
• Sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystemer og utvikling av eksisterende systemer.
• Informasjon og opplæring internt om universell utforming og krav.