Tilgjengelighetserklæring for Nittedal kommune

 • Nittedal kommune
 • NITTEDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 971 643 870
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NITTEDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nittedal kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Se eksempelvis sidene https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/adelheid-b-kristiansen-innstilt…, https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisas…, https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisas… og https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/kommune-kari/apen-dag-i-barneha…

Det anbefales en gjennomgang av bildene brukt på nettstedet for å sikre gode alt-tekster. 

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren.

Se eksempelvis https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-velferd/… (nederst på siden), https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/sp… (øverst på siden), https://www.nittedal.kommune.no/enheter/nittedalsbarnehagene/nygard-bar… (over overskriften "Nyttige lenker") og https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/smittevernberedskap/ (nederst på siden).

Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Gjennomførte tester har ellers ikke avdekket mangler når det kommer til nettstedsstrukturering av tekst eller utforming av brukergrensesnittet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av lenkene på nettstedet kan være vanskelige å se. De er kun markert med en farge som ikke skiller seg veldig fra teksten ellers. Se f.eks. de 8 lenkevedleggene under overskriften "Om årsaken til skredet" på https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/al… eller epost-lenkene som går igjen i høyrekolonnen på skolene (eksempelvis  https://www.nittedal.kommune.no/enheter/nittedalsskolen/).

Det bør vurderes om disse lenkene kan markeres tydligere f.eks. ved hjelp av understrek eller ikoner.

Testene har ellers ikke avdekket presentasjon av innhold i nettstedet som bygger utelukkende på farge. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjennomgående for lav kontrast (4.01:1) på datomerkingen av den enkelte aktueltsak i aktueltlister.

I tillegg er ikke kontrasten tilstrekkelig (4.29:1) på "Om Flammen" blokken på https://www.nittedal.kommune.no/flammen/ hvor det er sort skrift på rød bakgrunn.

På siden https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/kult… er det brukt en rødt font-farge som ikke har tilstrekkelig kontrast, 3.99:1.

Det har ellers ikke blitt avdekket noen forhold hvor forholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn minstekravet, 4,5:1.

Innhold som bryter kravet

Bilde av tekst skal kun brukes når det ikke er mulig å presentere et innhold på annen måte. Testene avdekket avvik på en side: 
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisas…
Dette gjør det problematisk for de med skjermlesere å forstå bildet. Alternativet her er å legge inn en god alternativ-tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Gjennomførte tester viste at det ikke finnes snarveilenke for å hoppe til hovedinnholdet på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

En lenketekst skal informere brukeren om dens formål, derfor vil en lenketekst som "Her" bli for vag. Flere steder finnes det eksempler denne bruken. https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/sesongleie-av-kommunale-lokaler/

Gjennomgående mangler den klikkbar logo tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Gjennomgående så er det dårlig struktur når det kommer til tekst og overskrifter. Gjennomgåde hoppes det over overskriftsnivåer i artiler, etter hovedoverskiften (h1) skal h2 komme, mens overskirften Innhold har h3. https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisas…

Innhold som bryter kravet

Mneyknappen på Kulturverket Flammen er ikke kodet riktig. Knappens ledeteksten som vises på skjermen som er "Meny", samsvarer ikke med det tilgjengelige navnet "Toggle navigation" i koden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig språk markert i koden på de ukrainske tekstene i 
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/uk…

Innhold som bryter kravet

Det mangler identifikasjon av feil på "https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/me…"

Innhold som bryter kravet

Det mangler forslag ved feil på "https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/me…"

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere sider med ulike elementer som bruker samme ID

Innhold som bryter kravet

Det er flere sider som har innebygde rammer uten tekstalternativ.
Lenken på logoen i header mangler tekstalternativ.
 

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på søket for skjermlesere å kunne lese opp antall treff på søk. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .