Tilgjengelighetserklæring for krsbib.no

 • krsbib.no
 • KRISTIANSAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 852 982

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på krsbib.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er manglende listeelementer som forventet på både forside og undersider på nettsiden, dette er meldt inn til leverandøren og jobbes med å rette opp. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyer, søkefelt og nyhetskategorier m.m. bryter oppfyller ikke dette kravet. Dette jobbes med å løse så snart som mulig i samarbeid med leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden fungerer ikke optimalt på opptil 400% zoom, men dette er også meldt inn som feil til leverandøren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen steder på nettsiden som ikke står til kravet om tekstavstand, dette er meldt inn til leverandøren for å bli fikset. Konsekvensen er at noen av linjene kan stå for tett og det kan da bli utydelig.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nyheter rubrikk på forsiden og arrangement rubrikk under arrangement siden, selve nyhetsiden + hver enkel digital tjeneste under siden digitale tjenester. Gjennomgående at dissee bruker aria-label som ikke matcher innholdet. Dette er meldt inn til leverandøren, for denne feilen må rettes i kode vi ikke har tilgang til.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefeltet mangler litt data for at det skal være helt tydelig, dette jobbes med å rettes. Kan være problem for dem om har skjermleser.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er under blant annet arrangementer m.m. funnet flere duplikater i koden som vil være misvisende for dem som har skjermleser. Dette er meldt inn til leverandøren som har lovet å rette opp dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Blant annet på topplisten vår på forsiden brytes kravet da liste elementene er fokuserbare da de har tabindex 0, der man kanskje ville forventet -1 for å ta dem ut av tab-indexen. Dette jobbes med å løses.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .