Tilgjengelighetserklæring for Finansportalen.no

 • Finansportalen.no
 • FORBRUKERRÅDET, organisasjonsnummer 871 033 382
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FORBRUKERRÅDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Finansportalen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere knapper, ikoner, bilder og lenker mangler tekstlige alternativ. Konsekvensen er at det blir vanskelig for mennesker med sensoriske og kognitive funksjonsnedsettelser å forstå innholdet som presenteres.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Noen avhukingsfelt og tekstfelt er deaktivert, men ser ikke slik ut. For en skjermleser er det uklart hva som skjer ved klikk på en knapp og tabell. Konsekvensen er at det blir vanskelig for mennesker med sensoriske og kognitive funksjonsnedsettelser å forstå hva som vil skje på siden.

Vi jobber med rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Flere skjemaer med inndatafelter mangler programmeringsmessige måter for å bestemme hvilke typer data som brukeren skal skrive inn. Konsekvensen er at det blir vanskelig å oppfatte hvilke data som skal fylles inn av personer med nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk.

Vi jobber med rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Det benyttes kun farge i grafen. Det kan være vanskelig for folk med dårlig syn å forstå, hvis de har vanskeligheter med å se forskjellen mellom fargene.

Vi jobber med rette feilen.

Innhold som bryter kravet

Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er for liten i tooltips, varsel-meldinger og i tabellenes filter. Konsekvensen er at brukere med synsvansker og nedsatt kognisjon kan ha vansker med å forstå innholdet.

Vi jobber med rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Ved 400% og 1280 piksler må brukerene rulle i to dimensjoner, samtidig blir mye av innholdet på venstre side av nettsiden kuttet bort. Dette fører til tap av innhold. Konsekvensen av dette er at brukere med synsvansker vil ha vansker med å bruke innholdet.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Det finnes pekerfølsomt innhold som kommer til syne ved en mouseover i inndata felter og tabeller som ikke kan avvises eller er vedvarende. Konsekvensen av dette er at personer med synsvansker, nedsatt kognisjon og nedsatt håndfunksjon kan ha vansker med å forstå innholdet.

Vi jobber med å rette feilene.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes modaler(popups) og accordion som ikke er tilgjengelig med tastatur. Konsekvensen er at mennesker med synsvansker eller nedsatt motorikk kan ha vansker med å forstå innholdet.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Det finnes modaler(popups) som ikke lar seg få fokus uten ved å bruke mus, noe som fører til at dette er en tastaturfelle. Konsekvensen er at mennesker med synsvansker eller nedsatt motorikk kan ha vansker med å forstå innholdet.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Et animert bilde på pensjonssidene har animasjon som ikke lar seg pause, stoppe eller skjule. Konsekvensen er at brukere med nedsatt kognisjon kan ha vansker med å flytte fokuset til annet innhold.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Flere integrasjoner, som tabeller, animert navigeringsbilde og artikler, mangler sekvensiell navigasjon. Konsekvensen er at mennesker med synsvansker og nedsatt kognisjon kan ha vansker med å navigere og få med seg innholdet på siden.

"Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Flere knapper mangler synlig fokus. Konsekvensen er at mennesker med synsvansker og nedsatt kognisjon kan ha vansker med å navigere og bruke innholdet på siden.

Vi jobber med rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Flere knapper og inndata felter har ikke lik visuell ledetekst som programmatisk ledetekst. Konsekvensen er at mennesker med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon kan ha vansker med å bruke innholdet på siden.

Vi jobber med rette feilene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Flere integrasjoner av inndata skjemaer, ut data skjemaer/tabeller og løsninger for navigasjon fører til at det ikke er konsekvent over hele løsningen. Konsekvensen av dette er at mennesker med nedsatt motorikk, nedsatt kognisjon  og synsvansker kan ha vansker med å navigere og bruke innholdet på siden.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Det finnes avhukingsfelt, tekstfelt, knapp og tabell sammenligining hvor det ikke indikeres på en tydelig måte hva som ikke kan brukes og hva som er feil. Konsekvensen av dette er at mennesker ikke vil nødvendigvis forstå grunnen til at ting ikke skjer som forventet, som da gjør at mennesker vil ha vansker med å bruke innholdet på siden.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Testing med w3 validator gir flere parsing feil gjennom hele løsningen. Dette kan bety at siden ikke oppfyller kravet. Konsekvensen er at mennesker som for eksempel har nedsatt motorikk, nedsatt kognisjon og synsvansker og som benytter seg av verktøy trolig vil ha problemer med å benytte seg av siden.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer utover hele siden som ikke har Navn, rolle, verdi. Konsekvensen av dette fører til at mennesker som benytter seg av verktøy vil ha problemer med å benyttte seg av siden. Dette gjelder mennesker som for eksempel har nedsatt motorikk, nedsatt kognisjon og synsvansker.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.

Innhold som bryter kravet

Noen statusbeskjeder og modaler kommer til syne uten at brukeren blir varslet om dette. Konsekvensen er at alle brukere, og særlig personer med synsvansker eller nedsatt kognisjon, kan risikere å ikke få med seg oppdateringer og andre nettsideendringer.

Vi jobber med å lansere nye nettsider og vil i den forbindelse erstatte løsningen. Vi vil derfor ikke rette dette nå.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .