Tilgjengelighetserklæring for TimeEdit

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på TimeEdit slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er lite ikke tekstlig innhold. Det er ikoner som mangler tekstalternativer. 

Innhold som bryter kravet

Siden består av fire deler: topp, planlegging, bunntekst og menyer. Vi oppfyller ikke "bruk WAI-ARIA"-kravet for innhold som ikke kan uttrykkes med standard HTML

Innhold som bryter kravet

Kravet om at siden skal være brukbar når CSS er slått av er ikke oppfylt da det er vanskelig å navigere i en logisk rekkefølge. 

Innhold som bryter kravet

Fargemarkeringen som angis når innhold er endret siste dag fagnes ikke opp ved bruk av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Fontene har ikke helhetlig farge, da det er brukt fargesjatteringer som kommer til syne ved å zoome kraftig inn. 

Innhold som bryter kravet

Funger på en del steder , men ikke alle

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tidsbegrensninger kan ikke justeres av brukeren.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke noen mulighet for å hoppe over blokker for å komme raskere til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Lenketekster er ikke beskrivende for innholdet på flere steder på nettsiden. I tillegg mangler en del lenketekster all relevant informasjon. Ved bruk av skjermleser kan dette føre til at lenker ikke gir mening.

Innhold som bryter kravet

Siden har kun en søkefunksjon, ingen meny eller nettstedskart

Innhold som bryter kravet

En del mangler på ledetekster, manglende tekst for de som ikke bruker mus

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk samvarer ikke med ønsket/valgt språk 

Innhold som bryter kravet

Ikke alle emner, kull, klasser og studieprogram har både engelske og norske titler, pga. mangler, og noen har kun engelske. Disse objektene importeres direkte fra et annet system, FS.  I FS er det ikke mulig å kreve at engelsk skal være utfylt. I disse tilfellene vil norsk tekst være synlig, selv om engelsk språk er valgt. Videre vil det kunne være tilfeller der norske emnenavn har engelske ord i seg

Innhold som bryter kravet

De fleste skjemaelementene oppfyller kravet. Noen skjemaelement er ikke koblet til ledeteksten i koden slik at skjermlesere leser opp riktig ledetekst til brukeren.

Innhold som bryter kravet

Ved noen feilmeldinger får man ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan feilen kan rettes

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Her er det mange mangler. F.eks at elementer ikke har korrekte start eller avslutningstagger på deler av nettsiden. Det er også feil nøsting av elementer på deler av nettsiden, samt tilfeller av identiske ID-verdier inne på reservasjon av grupperom

Innhold som bryter kravet

Det er  mangler i noen komponenter i forhold til kravene


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .