Tilgjengelighetserklæring for Arendalsuka - programoversikt

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARENDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Arendalsuka - programoversikt slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Koden er ikke oppdatert. Dette vil vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Lenker skilles kun ut med bruk av farge, ikke understreking. Vi følger opp med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Kontrast er for dårlig. Vi følger dette opp med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Kontrast er for dårlig. Vi følger dette opp med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Vi er usikker på om vi oppfyller dette kravet. Vi sjekker dette med vår leverandør. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette fungerer bare delvis. De enkelte programpostene blir for dårlig markert ved bruk av tabulator.  Vi følger dette opp med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes med vår leverandør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne erklæringen gjelder programvisningen på program.arendalsuka.no.

Vi har også en innloggingsløsning for påmelding av arrangementer på dette domenet. Denne løsningen er ikke gjennomgått i detalj, men vi er klar over at løsningen ikke oppfyller alle WCAG-krav. Vi ser på muligheter for en ny digital løsning for Arendalsuka. Universell utforming og lovkrav blir en viktig del av dette arbeidet, og vi vil ha med WCAG-kravene i kravspesifikasjonen. Målet er å ha en ny løsning på plass til Arendalsuka 2025.