Tilgjengelighetserklæring for banenor.no

 • banenor.no
 • BANE NOR SF, organisasjonsnummer 917 082 308
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BANE NOR SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på banenor.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler ALT-tekst på mange bilder
Det mangler ALT-tekst på mange bilder på innhold publisert før 2023.
Arbeidet med å legge inn dette på eldre innhold er større enn gevinsten fordi dette er innhold som er ferskvare og blir lite lest så lang tid etter.

Innhold som bryter kravet

Lyd- og videofiler er ikke tekstet

Vi har eldre lyd- og videofiler som ikke er transkribert. Alle videofiler publisert etter 1. januar 2023 skal være tekstet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes eldre videoer uten teksting, publisert før 2023.
Arbeidet med å legge inn dette på eldre innhold er større enn gevinsten fordi dette er innhold som er ferskvare og blir lite lest så lang tid etter.

Innhold som bryter kravet

* Tabeller: Det finnes forekomster der tabeller er brukt til layout-formål, eksempelvis i noen visuelle koblingsskjema.

I andre sammenhenger er datatabeller benyttet uten å bruke korrekt oppmerking av tabell-header, uten tabell-oppsummering, uten beskrivende tekst (såkalt "caption"), eller uten bruk av grupperende attributter for header, footer og kolonner.

I tillegg er det en ulogisk definisjon av overskrifter i enkelte utvidbare områder på siden, særlig på sider som informerer om parkering på stasjonene. Dette er innhold vi skal optimalisere gjennom høsten 2023.

Innhold som bryter kravet

Vi har en del tabeller som brukes til layout, eksempelvis for kobingsskjemaer. Disse er i dag ikke responsive og er dessverre avhengig av at brukeren benytter en dataskjerm som er stor nok til å se innholdet korrekt.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst på nettsidene våre som ikke er godt nok beskrevet i ren tekst. Bildene har alt-tekster som gjengir hovedinnholdet i bildet, men det mangler detaljerte beskrivelser for enkelte flytskjemaer og diagrammer. Dette fører til at brukere med synshemninger ikke forstår eller får med seg alt innhold på siden. Vi forsøker å unngå bilder av tekst så langt det er mulig, og vi rydder opp når vi finner denne typen bilder.

Innhold som bryter kravet

Høy zoom gir sidescroll
Når bruker zoomer opptil 400 %, krever det at en må sidescrolle 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dynamisk kartinformasjon

Hvem som påvirkes: Skjermleserbrukere, tastaturnavigasjon

 1. Med tastaturnavigasjon kan man ikke navigere seg til, highlighte, hovre eller klikke på de ulike togrutene. Dette gjør at man ikke får opp linjeinformasjonen.
 2. Linjeinformasjonen kan ikke navigeres til med tastatur.
Innhold som bryter kravet

Vi følger ikke standarden for beskrivelse og tydeliggjøring av hva en lenke lenker til. Dette gjelder i all hovedsak innhold som er publisert før 2023. Vi jobber aktiv med å informere om viktigheten av klarspråk, og oppfordrer til bruk av gode lenketekster.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har rundt 2000 eldre artikler som er migrert over i ny løsning, og vi har ikke ressurser til å gå igjennom samtlige sider for å endre dette. 

Dette er også artikler som sjelden blir lest når de har utdatert informasjon, men vi må ha det tilgjengelig for publikum og presse.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter og ledetekster er ikke UU-optimalisert på artikler publisert før 2023. I tillegg har vi en 3. parts cookie-løsning som inneholder html-kode der overskrifter ikke følger korrekt hierarki. Dette ligger utenfor vår kontroll.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har rundt 2000 eldre artikler som er migrert over i ny løsning, og vi har ikke ressurser til å gå igjennom samtlige sider for å endre dette. 

Dette er også artikler som sjelden blir lest når de har utdatert informasjon, men vi må ha det tilgjengelig for publikum og presse.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi koder sidene våre med språkkoden lang="no" på html-taggen. Vi kan likevel ikke garantere at det ikke finnes innhold som er skrevet på annet språk og som mangler lokal markering med riktig språkkode.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Onsdag kveld, 12. april 2023 lanserte vi helt nye, universelt utformet nettsider for banenor.no. NoA Ignite AS (tidligere Making Waves) har utviklet nettløsningen, og vi benytter Optimizely publiseringsløsning.

Den nye nettsiden er utviklet basert på brukerinnsikt og -analyse, og er glade for å kunne presentere en brukervennlig nettside som er tilgjengelig og lesbar for alle.

Noe eldre innhold som er publisert før 2023 er dessverre ikke helt korrekt i henhold til kravene om universell utforming, men dette er sider som i 2023 og i fremtiden sjelden blir lest, fordi det er av karakteren "ferskvare" og nyheter underveis i utbyggingsprosjekter.

Vi har ikke ressurser til å gå optimalsere lite lest innhold, men fokuserer på alt som er av nyere karakter.