Tilgjengelighetserklæring for banenor.no

 • banenor.no
 • BANE NOR SF, organisasjonsnummer 917 082 308

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 30 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BANE NOR SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på banenor.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler ALT-tekst på mange bilder
Vår publiseringsløsning tilbyr ikke ALT-tekst på bilder flere steder. Dette vil bli rettet når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lyd- og videofiler er ikke tekstet

Vi har eldre lyd- og videofiler som ikke er transkribert. Dette blir løst i ny løsning som lanseres første halvår  2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes eldre videoer uten teksting. Innholdet blir ikke videreført over i ny nettløsning.

Innhold som bryter kravet i regelverket

* Tabeller: Det finnes forekomster der tabeller er brukt til layout-formål, eksempelvis i noen visuelle koblingsskjema.
I andre sammenhenger er datatabeller benyttet uten å bruke korrekt oppmerking av tabell-header, uten tabell-oppsummering, uten beskrivende tekst (såkalt "caption"),
eller uten bruk av grupperende attributter for header, footer og kolonner.

* Tekst og struktur: Vi benytter ukorrekt oppmerking av header-nivåer, samt benytter i noen tilfeller html-tagger for fet/uthevet skrift i stedet for headere,
Dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023.

* Skjema: Vi mangler ledetekster til en del skjemafelter, eksempelvis noen tekst-felter, nedtrekks-lister og tekst-områder.
Dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en del tabeller som brukes til layout, eksempelvis for kobingsskjemaer. Disse er i dag ikke responsive og er dessverre avhengig av at brukeren benytter en
dataskjerm som er stor nok til å se innholdet korrekt. Dette blir løst når vi lanserer nye nettsider første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dårlig kontrast
Det finnes innhold på siden som har for dårlig kontrast til å oppfyllet kravet om et kontrastforhold på minst 4,5:1 for tekstlig innhold og kontrastforhold 3:1 for ikke-tekstlig innhold.

Vi har også tilfeller der vi kun bruker farge for presentasjon. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at innhold ikke alltid har god nok kontrast mot bakgrunnen. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dårlig kontrast
Det finnes tekst på siden som har for dårlig kontrast mot bakgrunnen til å oppfyllet kravet om et kontrastforhold på minst 4,5:1. Det betyr at teksten ikke alltid har god nok kontrast mot bakgrunnen. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Høy zoom gir sidescroll
Når bruker zoomer opptil 400 %, krever det at en må sidescrolle 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ikke-tekstlig innhold som ikke har tilstrekkelig kontrast, dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes  elementer som er kodet på en slik måte at de ikke tilpasser seg en manuell justering av tekstavstand. Dette vil bli løst i ny løsning som lanseres første halvår 2023

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mange sider kan ikke brukes kun ved hjelp av tastatur.  Dette tar vi hånd om i ny løsning som lanseres første halvår 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen få eldre sider støtter ikke kravet. Disse blir ikke tatt med i ny løsning.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ved enkelte anledninger benyttet medieformater som kan vise animasjon. Eksempler på dette kan være animerte gif-bilder,
eller Flash-filer. Siden Flash ikke lenger støttes i moderne nettlesere vil heller ikke brukeren eksponeres for animasjon eller blinking fra disse.
Vi vil ikke benytte Flash når ny løsning lanseres første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke denne funkjonaliteten på denne løsningen, men den kommer i ny løsning som lanseres første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi følger ikke standarden for beskrivelse og tydeliggjøring av hva en lenke lenker til og hvorvidt den lenker eksternt eller internt. Dette blir løst når ny løsning lanseres første halvår 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedskartet fungerer på nivåene 1 til 3. 
Søket på banenor.no er ikke tilfredsstillende.
Menynavigeringen kan oppleves litt forvirrende.
Disse punktene blir oppfylt når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskrifter og ledetekster er ikke UU-optimalisert. Dette blir oppfylt når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er lav kontrast når bruker navigerer med tastatur. Dette tar vi hånd om før vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nåværende nettsider støtter ikke dette, men vil bli håndtert korrket når vi lanserer ny løsning første halvår 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I løpet av første halvår 2023 lanserer vi helt nye, universelt utformet nettside for banenor.no. NoA Ignite AS (tidligere Making Waves) utvikler nettløsningen, og vi benytter Optimizely publiseringsløsning.

Den nye nettsiden er utviklet basert på brukerinnsikt og -analyse, og vi ser frem til å lansere en brukervennlig nettside som er tilgjengelig og lesbar for alle.