Tilgjengelighetserklæring for melhus.kommune.no

 • melhus.kommune.no
 • MELHUS KOMMUNE, organisasjonsnummer 938 726 027

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MELHUS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på melhus.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen PDF-er er ikke universelt utformet fordi filene ikke er kodet riktig. Dette får konsekvenser for brukere som er avhengig av skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

PDF-filene er manuelt lesbare.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen pdf-filer er ikke universelt utformet fordi de er lagt inn som bildefiler og ikke tekstfiler. Dette får konsekvenser for brukere som er avhengig av skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Pdf-filer er tilgjengelig som bilder og kan leses manuelt av skjerm.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet oppfyller ikke kravet. Vår leverandør av nettstedet jobber med å rette dette, og det blir ordnet så snart som mulig. Det kan bli vanskelig for brukere med nedsatt syn å lese innholdet fram til dette er i orden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte skjemaer som ligger på våre nettsider er kun tilgjengelig i PDF-format. Disse viser ingen feilmelding på obligatoriske felt og lignende som ikke er fylt ut. Dette får konsekvenser for alle som bruker disse skjemaene. Arbeidet med å gjøre samtlige skjemaer digitale på vårt nettsted er i gang, og gjøres fortløpende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen skjemaer mangler til dels ledetekster og instruksjoner. Dette er en funksjon som ikke er tatt i bruk når skjemaene er laget. Det er vanskeligere å bruke skjemaene på grunn av dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte digitale skjemaer og skjemaer i PDF gir ikke forslag ved feil. Dette er en funksjon som ikke er tatt i bruk når skjemaene er laget. Det gjør det vanskeligere for alle å bruke skjemaene. Vi jobber med å utbedre alle skjemaer i samarbeid med vår leverandør. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte sider under melhus.kommune.no mangler det element-ID. Dette gjør at besøkende som bruker skjermleser ikke bestandig får riktig oppsett av den aktuelle siden. Vår leverandør av nettsidene jobber med å ordne dette.

Tilgjengelige alternativ

Sidene med feil er tilgjengelig selv om vi bryter med kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .