Tilgjengelighetserklæring for Depkatalog.no

 • Depkatalog.no
 • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS), organisasjonsnummer 974 761 424
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Depkatalog.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer på kontaktskjema har ARIA labels på engelsk. Dette er trolig rent teknisk ikke et brudd med forskriftens bokstav, men bør forbedres.

Tilgjengelige alternativ

Skjema har ARIA labels på engelsk.

Innhold som bryter kravet

Etter en oppgradering av backend vinter/2023 er det oppstått feil i hvordan lenker vises. Visse lenker er ikke understreket og det er ikke konsekvent bruk av hover-effekter. Dette kan medføre vanskeligheter for brukere med å skille lenker fra øvrig innhold. Feilene planlegges rettet våren 2024.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dersom man flytter fokus til et element på nettsiden så kan fokus i de fleste tilfeller flyttes ut av elementet igjen med tastatur.
Mangel: Ved valg fra filtre («Velg departement» osv) så beveger bruker seg inn i et filter ved å tabbe fram til det og klikke enter. Du kan da velge fra filteret. For å bevege deg ut igjen fra filteret uten å velge noe så forventes det at du kan bevege deg opp til «Velg departement», klikke enter og så lukke filteret igjen. Det fungerer ikke. Men det er mulig å tabbe seg ut av filteret og velge noe annet på siden.

Innhold som bryter kravet

Depkatalog har ingen «skip to main content» eller lignende da header ikke er veldig innholdsrik, men header er kodet som en egen blokk <header>.

Tilgjengelige alternativ

header er kodet som en egen blokk <header>

Innhold som bryter kravet

Ikke et direkte brudd, men det er tilfeller der innhold på nettstedets sidetitler kunne være enda klarere. Det arbeides med en fiks. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket identifiseres som engelsk, selv om innhold er på norsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Depkatalog.no er et lite nettsted med et lite budsjett. Nettstedet testes omfattende, men primært automatisk. Ny funksjonalitet som leveres av ekstern leverandør skal passere WCAG 2.1. Feil som avdekkes følges opp i halvårlige oppdateringer av nettstedet.