Tilgjengelighetserklæring for sthf.no

  • sthf.no
  • SYKEHUSET TELEMARK HF, organisasjonsnummer 983 975 267

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET TELEMARK HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sthf.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan forekomme bilder som mangler alt-tekst. Brukere som ikke kan se bilder vil da ikke kunne forstå hva bildet viser. 

Hele nettstedet er ikke gjennomgått med tanke på alt-tekst på alle bilder. Det pågår arbeid for å sjekke og rette opp i dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette har ikke vært et kjent/prioritert krav. For brukere som trenger teksting kan det innebære at videoen ikke gir meningsfylt innhold. 

Det pågår arbeid for å gjennomgå nettstedet og legge inn forklaring til om videoene er tekstet eller ikke, og forklare hva som skjer i videoer uten teksting.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette har ikke vært et kjent/prioritert krav. For brukere som trenger teksting kan det innebære at videoer i dagens nettsted ikke gir meningsfylt innhold. 

Det pågår arbeid for å sikre at sentrale videoer i dagens nettsted tilbyr tekstfiler, samt at nye videoer skal inneholde teksting. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. Feilen vil bli rettet når vi i løpet av 2023 bytter publiseringsplattform.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sykehuset Telemark arbeider med å tilfredsstille kravene til universiell utforming på de punktene vi har avvik. Det gjelder alt-tekster på bilder, teksting av video samt universelle krav til dokumenter.