Tilgjengelighetserklæring for Statskog.no

 • Statskog.no
 • STATSKOG SF, organisasjonsnummer 966 056 258
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSKOG SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Statskog.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes grafiske elementer som ikke har alternativ tekst. Vi har muligheten til å legge det inn, og vi fokusere på dette fremover. Øvrige utfordringer tar vi opp med leverandøren.

Innhold som bryter kravet

Det finnes forhåndsinnspilt innhold på siden som mangler alternativ til lyd. Dette kan medføre problemer for personer som har vansker med å oppfatte lydinnhold.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer på siden som ikke er tekstet. Dette kan medføre problemer for personer hørselshemmede personer. 

Vi vil vurdere å tekste filmene ev. å fjerne dem. Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som blir utilgjengelig i visse visningsretninger. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt håndfunksjon og nedsatt syn.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke har god nok kontrast. Dette kan medføre problemer for svaksynte personer og fargeblinde.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som blir utilgjengelig dersom tekst forstørres. Dette kan medføre problemer for for svaksynte.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden hvor det er tekst på bilder. Dette kan gjøre innholdet utilgjengelig for svaksynte, blinde og personer med nedsatt kognisjon.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som blir utilgjengelig dersom innhold forstørres til 400%. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har komponenter som ikke har god nok kontrast. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke kan nås med tastatur. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke ligger i logisk rekkefølge dersom man bruker tastaturnavigasjon. Dette kan medføre problemer for svaksynte, blinde, døvblinde, samt personer med nedsatt kognisjon eller motorikk.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker på siden hvor formål ikke kommer tydelig frem. Dette kan medføre problemer for svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsatt motorikk eller kognisjon.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke får tydelig fokusmarkering. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt motorikk eller kognisjon, samt svaksynte.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som er vanskelig å nå med enkel pekerinput. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt håndfunksjon eller nedsatt motorikk, samt personer med nedsatt kognisjon.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det mangler instruksjoner i skjemaer hvor man har elementer som må fylles ut. Dette kan medføre problemer for blinde, døvblinde, samt personer med nedsatt syn, kognisjon eller motorikk.

Vi har tatt dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil ha fokus på universell utforming fremover også. Vi tar dette opp med leverandøren av løsningen og kommer til å følge det tett opp med dem.