Tilgjengelighetserklæring for bkk.no

 • bkk.no
 • BKK AS, organisasjonsnummer 976 944 801
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BKK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bkk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte videoer til eksempel under "Jobb med oss" som ikke tilfredsstiller kravet. Med det sagt gjelder dette bare enkelte videoer.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte videoer på "Om oss" og "Jobb hos oss" som ikke er tekstet. Merk at dette er snakk om enkeltvideoer, flere av videoene er tekstet. Vi er også obs på at enkelte av filmene er tekstet med "open caption" og at brukere foretrekker "open caption".

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke synstolket videoer og bryter dessverre dette kravet. Vennligst kontakt oss dersom du har behov for synstolkning av videoer på våre nettsider.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen brudd på suksesskriteriet 1.3.1. Dette inkluderer feil som:

 • Chatvinduet har utfordringer relatert til semantisk markering av modalen (dekkende lag) og visuell markering av påkrevde felter.
 • Enkelte dokumenter har utfordringer relatert til semantisk markering av innhold og manglende markering av sidetall.

Vi har jobbet aktivt med å fikse utfordringer relatert til overskriftsdefinisjoner og overskrifters hierarki og korrekt definisjon og navngivning av landemerker.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte områder som ikke skalerer som forventet, hvorpå rulling i flere retninger oppstår. Dette er hovedsakelig på innloggede selvbetjeningsløsninger hvor filnavn for opplastede filer som er ekstra lange fremprovoserer rulling i flere retninger.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Innloggingssesjoner er på 60 minutter på selvbetningsløsningene våre. Dessverre informerer vi ikke om dette og brukeren får ikke mulighet til å utvide sesjonen. Dette bryter med kravet og vi ser på hvordan vi skal få implementert en løsning for advarsel av snarlig utlogging og mulighet for utvidelse av innloggingssesjonen.

Innhold som bryter kravet

Vi er kjent med en lenke på kartløsningen for strømbruddkart som ikke har et tilgjengelig navn, noe som leder til at lenken som leder til landingssiden for BKK ikke er like forståelig for alle brukere. Ellers er vi ikke kjent med noen brudd på dette kravet.

Tilgjengelige alternativ

Kartløsningen har et tilgjengelig alterantiv på Strømbrudd og planlagt arbeid | BKK.no, hvor man slipper å møte på lenken uten tilgjengelig navn. Dessuten er listevisningen av strømbrudd og planlagt arbeid mer tilgjengelig for dem som bruker hjelpemiddelverktøy.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte utforringer relatert til semantisk definisjon av innsendingsknapper på innloggede sider. Vi jobber med å utbedre feilen. Vi ber om at brukere navigerer til innsendingsknapper og interagerer med dem fremfor å implisitt sende inn skjema med enter-tasten mens fokus er i et skjemafelt.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemafelter på innloggede sider annonserer ikke dynamisk feilmeldinger for skjermleserbrukere. Feilmeldingene er koblet til skjemafeltene men annonseres ikke dynamisk. Vennligst naviger til skjemafeltene for å sjekke om det er feil relatert til dem hvis du ikke får sendt inn skjema. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemagrupper har ikke semantisk oppmerkning om dette. Dette leder til at ledetekster som skulle vært anonnsert for skjemagrupper ikke gjør det. Vi ber om at skjermleserbrukere navigerer seg sekvensielt gjennom skjemaene fremfor tabnavigering. 

Innhold som bryter kravet

Det er ingen advarsel om at tidsbegrensningen holder på å gå ut på innloggede sider. Vi har nylig implementert bedre håndtering for å lagre data i skjemaer hvor brukeren blir logget ut grunnet utløpt sesjon. Med det sagt ber vi brukere se over skjemaer før innsending som en del av skjemautfyllingsprosessen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi mangler semantisk markering av modal (dekkende lag) for "chat med oss"-modalen, noe som kan lede til forvirringer for enklete brukere av hjelpemiddelverktøy. Vi annerkjenner også noen utfordringer relatert til dynamisk annonserting av søkeresultater. Per i dag annonseres alle søkeresultater for skjermleserbrukere dynamisk. Dette kan oppleves som litt for mye informasjon å få på en gang. Vi vurderer ulike løsninger på denne utfordringen. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

BKK anerkjenner viktigheten og jobber aktivt med universell utforming av IKT.
Sommeren 2023 bestilte BKK en granskningsrapporten fra Inklud AS for å få en ekstern vurdering av vår samsvar med de lovpålagte kravene om universell utforming av IKT. Rapporten fremhevet en rekke utfordringer som vi siden rapporten ble levert, har jobbet aktivt med å utbedre.
Dette er mye av grunnlaget for at vår samsvarsvurdering er såpass høy.
Etter de nylige forbedringene er den totale samsvarsprosenten basert på samtlige av lovkravene nå 75%.

Vi jobber aktivt med å kontinuerlig utbedre våre digitale løsninger med tanke på universell utforming og benytter ekstern hjelp når vi ikke innehar intern kompetanse. Vi stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere og jobber også med å samhandle vår satsning på universell utforming, det være seg gjennom våre strategier, fremtidige planer, prioritering og satsninger.

Vi ber om at dersom du som bruker tar kontakt med oss på kundepost@bkk.no for å rapportere mangler eller utfordringer på våre digitale løsninger når det kommer til universell utforming. Vennligst marker i emnefeltet at henvendelsen gjelder universell utforming.