Tilgjengelighetserklæring for sandnes.kommune.no

 • sandnes.kommune.no
 • SANDNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 137

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sandnes.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet oppnår at 93,6 % har alt- attributt. Vi er i kontakt med leverandør om mulige feil i CMS. Vi jobber også med å fjerne brukerfeil internt

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjelder søkefeltet som mangler ledetekst. Dette vil bli ordnet

Tilgjengelige alternativ

Ta kontakt med Servicekontoret

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen feil i rekkefølge på enkelte sider slik at tabulatornavigering ikke er meningsfull. Dette vil bli ordnet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler funksjonalitet for å hoppe rett til hovedinnhold, noe som kan gjøre det mer krevende å navigere rundt.  Vi vil ordne dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil gjelder feil på tabeller og grafer. Vi vil jobbe med å rette dette fortløpende. I tillegg er det planlagt å flytte innhold av type ala planer over i annet verktøy


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ønsker at alle skal kunne bruke og forstå innholdet i våre digitale kanaler.

Kravene til universell utforming av IKT krever kompetanseheving. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming.
For å øke kompetanse og bevisstgjøring i organisasjonen, har ansatte med redigeringstilgang til sandnes.kommune.no fått opplæring i nettpublisering og universell utforming.
Vi retter feil fortløpende. Noen feil ligger i selve designet på nettsidene.

19. januar 2023 fikk vi nye nettsider, og vil teste nettstedet så fort vi får tilgjengelige data for å gjøre dette. Vi benytter oss av kvalitetsverktøyet Monsido for å få oversikt over universell utforming. Mye er forbedret i den nye løsningen, og vi jobber kontinuerlig for å utbedre sidene ytterliggere. I dag lenker vi til PDFer som ikke er universelt utformet. Mange av disse har mangler i form av formatering, struktur, bilder/illustrasjoner og eksportering til PDF. Vi rydder og sletter PDFer som ikke lengre er relevante. Noen PDF-er har det vært mulig å legge direkte inn i publiseringsløsningen i stedet for å publisere PDF-dokumenter. Likevel er det for ressurskrevende å gå gjennom og rette filer vi lenker til for å oppfylle kravene. PDFer som blir publisert fremover skal være universelt utformet. Dette vil medføre bedre søkeresultat og færre PDF-dokumenter på nettsidene. Enkelte sider kan været lenket fra sandnes.kommune.no til tredjepartsløsninger, og disse kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.