Tilgjengelighetserklæring for trondheim.kommune.no

 • trondheim.kommune.no
 • TRONDHEIM KOMMUNE, organisasjonsnummer 942 110 464
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRONDHEIM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på trondheim.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder mangler tekstalternativ (alt-tekst). Brukere som benytter skjermleserverktøy får ikke tilgang til informasjonen i bildene som mangler alt-tekst. Vi jobber kontinuerlig med at alt ikke-tekstlig innhold skal ha et tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Noen eldre videoer er ikke tekstet. Brukere som er døve får ikke tilgang til informasjonen som sies. Vi jobber kontinuerlig med at alle nye videoer skal være tekstet.

Innhold som bryter kravet

Noen eldre videoer er ikke tekstet. Brukere som er døve får ikke tilgang til informasjonen som sies. Vi jobber kontinuerlig med at alle nye videoer skal være tekstet.

Innhold som bryter kravet

Noen eldre videoer er ikke synstolket.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av feil bruk av overskriftshierarki. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil i noen tilfeller få lest opp overskriftene i feil rekkefølge.

Enkelte tabeller mangler overskriftceller. Det er også tilfeller hvor tabeller er brukt til visuell fremstilling. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil kanskje ikke forstå tabellen på samme måte og vanskelig å holde oversikt.

Enkelte visuelle lister er ikke kodet riktig. De er enten kodet med avsnitt eller et avsnitt med <br />. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Kontrastratio mellom enkelte knapper/lenker og bakgrunnen er ikke tilstrekkelig. Feilene vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Kontrastratio mellom enkelte knapper/lenker og bakgrunnen er ikke tilstrekkelig. Feilene vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder noen bilder med tekst. Konsekvensen er at brukere som benytter skjermleserverktøy ikke får tilgang til informasjonen i bildene og at teksten i bildet blir uklar ved stor forstørring. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne bilder av tekst.

Innhold som bryter kravet

Kontrastratio mellom enkelte knapper/lenker og bakgrunnen er ikke tilstrekkelig. Feilen vil bli rettet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder lenker som ikke advarer brukeren om at lenken åpner annen filtype enn nettside. Feilene blir rettet fortløpende.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte lister inneholder nøstede elementer som ikke er lovlige. Feil vil bli rettet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .