Tilgjengelighetserklæring for MOVAR IKS

 • MOVAR IKS
 • MOVAR IKS, organisasjonsnummer 959 272 204
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 31 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOVAR IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på MOVAR IKS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke gode tekstalternativ til meningsbærende bilder. Noen lenkede bilder mangler informasjon om lenkemålet. Bilder av tekst er av lav kvalitet og mangler tekstalternativ. Forhåndsinnspilte videoer med lyd er ikke alltid mediealternativ til tekst. Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen i bilder og diagram. 

Innhold som bryter kravet

Selv om vi tilbyr åpen teksting på forhåndsinnspilte videoer er det ikke alltid den reflekterer innholdet, og har ikke markering av dialog, for eksempel (Fortellerstemme). Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvem som snakker. 

Innhold som bryter kravet

Verken overskrifter, tabeller, tabelloverskrifter eller lister er rett kodet. Synshemmede vil ha vansker med å forstå og navigere siden.

Innhold som bryter kravet

Det finnes instruksjoner som refererer til farge og retning. Synshemmede vil ha vansker med å forstå instruksjoner.

Innhold som bryter kravet

Grensesnittet mister innhold og funksjon i liggende retning på smart-telefoner. Dette har konsekvenser for brukere som har fastlåst sin enhet i liggende retning. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes ingen måte å autofullføre skjema på. Dette gjør det vanskeligere å navigere for brukere med kognitive vansker eller motoriske nedsettelser.

Innhold som bryter kravet

Lenket tekst skiller seg ikke ut på annen måte enkelte steder, illustrasjoner bruker visuelle virkemidler for å formidle informasjon, uten at tilsvarende informasjon finnes i tekst. Dette gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Tekst har for lav kontrast mot bakgrunnen på store deler av hjemmesiden. Dette gjelder blant annet menyer, brødsmuler, knapper, lenker m.m. Dette gjør det vanskelig å oppfatte siden for alle. 

Innhold som bryter kravet

Ved zoom til 200% forsvinner lenketekster som ligger over bilder. På mindre skjermer blir hamburgermenyen vanskelig å lese. Dette gjør siden vanskelig å lese for personer som er avhengig av zoom.  

Innhold som bryter kravet

Bilder av tekst er i lav oppløsning, kan ikke tilpasses og har ikke tekstalternativ. Dette gjør det vanskelig å oppfatte informasjonen i bilder for alle. 

Innhold som bryter kravet

Hamburgermenyen og søk kan ikke brukes ved 400% zoom i nettleser. På noen sider må det brukes scrolling i to retninger for å få med seg alt innhold. Synshemmede vil ha problemer med å navigere.

Innhold som bryter kravet

Informasjonsgrafikken vi tilbyr har ofte for lav kontrast mellom nærtliggende farger. Synshemmede vil ikke få tilgang til informasjonen. 

Innhold som bryter kravet

Ved endring av typografiske mål er det innhold, blant annet knapper og menyer, som er kodet slik at teksten ikke kan brytes (lage linjeskift). Dette skaper utfordringer for brukere, som da må scrolle i to retninger for å få med seg alt innhold. 

Innhold som bryter kravet

Pekerfølsomt innhold som nedtrekksmenyer kan bare avvises ved å flytte musepekeren. Dette kan skape problemer for personer med nedsatt kognisjon, nedsatt motorikk og personer med nedsatt syn som har behov for skjermforstørrelse. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nedtrekksmenyen i hovedmenyen kan ikke nåes med bruk av tastatur. Det er også knapper i kalendere som ikke er kodet som knapper, og vil dermed ikke få fokus. Alle brukere som navigerer med tastatur vil ikke kunne ta del i alt innhold på siden.

Innhold som bryter kravet

Vi har bildekaruseller med automatiske intervaller som ikke kan pauses, stoppes eller slås av. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen snarvei for å hoppe over blokker. Dette er et problem for personer som er avhengig av å navigere med tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Vi har mange duplikater på sidenavn, og sidenavn som ikke beskriver sidens innhold. Det kan være vanskelig å finne fram til korrekt innhold for alle. 

Innhold som bryter kravet

Da det ikke er mulig å betjene nedtrekksmenyen med tastatur er det heller ikke en logisk tastaturrekkefølge. 

Innhold som bryter kravet

Lenketekster er ufullstendige og mangler kontekst om lenkemål. Lenker kan presenteres som en vanlig viderekobling til en annen side, men lede til direkte nedlasting av PDF. Dette kan gjøre det vanskelig å navigere siden for alle. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke ledetekst i søkefelt, og vi har overskrifter som ikke beskriver innholdet godt nok. 

Innhold som bryter kravet

Vi har en kalender hvor det ikke blir synlig fokus på nedtrekksmenyen som velger visning av måned. Personer som er avhengig av tastatur vil ha vanskeligheter med å navigere.  

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I kontaktskjemaet har vi instruksjoner på engelsk, og vi har en liste over brosjyrer på forskjellige språk, som ikke er kodet som disse språkene. Dette kan skape problemer når innhold blir lest opp. 

Innhold som bryter kravet

Vi har en navigeringsmeny på bunnen av nettstedet (i footeren) til de fire forskjellige kommunene vår organisasjon hører til. Disse har ingen fast rekkefølge.

Innhold som bryter kravet

Lenker, funksjoner og knapper kan ha ulik utforming på forskjellige sider. Dette gjør siden uforutsigbar og vanskelig å navigere.

Innhold som bryter kravet

Vi har i hovedsak feilmeldinger som er avhengige av nettleseren som blir brukt. Dette fører til at feilmeldinger ikke listes opp, ikke beskriver feilen godt nok og ikke alltid identifiserer feltet der feilen har oppstått. I de tilfellene der nettleseren ikke plukker opp feilen og vi må gi våre egne feilmeldinger, er feilmeldingen på engelsk, og plassert langt unna feltet. 

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjoner har ikke ledetekst. Instruksjoner om obligatorisk utfylling i skjema er gitt på engelsk. Dette gjør navigering vanskelig. 

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger er enten på engelsk og utydelige i språket, eller avhengige av nettleseren. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Koden inneholder flere syntaksfeil, blant annet ufullstendige start- og sluttkoder, elementer som ikke er nøstet i samsvar med spesifikasjone, komponenter med duplikate attributt og elementer har ikke unike ID-er. Ulike brukeragenter og hjelpemiddel kan tolke og presentere innholdet på forskjellige måter, eller tolke innholdet feil. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes skjemaelement, knapper og iframes som ikke er identifisert riktig i koden. Brukeragenter og hjelpemiddelteknologi kan tolke og presentere innhold på feil måte. 

Innhold som bryter kravet

Det gis ikke statusbeskjed om at deler av innhold blir lastet etter at brukeren starter eller har utført en handling. Synshemmede som er avhengig av skjermleser vil ikke få beskjed om statusendringer på siden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vår nåværende nettside movar.no ble utarbeidet i 2014. MOVAR IKS planlegger nye nettsider som tilfredsstiller gjeldende krav til universell utforming og generelle forventninger om tilgjengelighet og brukervennlighet for alle brukergrupper.